Om Blue Capital A/S

Velkommen hos Blue Capital A/S

Blue Capital A/S blev stiftet i 2010 med henblik på at skabe en platform, hvor der på baggrund af et indgående markedskendskab, grundighed og høj faglig kunnen, er mulighed for at tilbyde danske investorer markedets bedste direkte ejendomsinvestering.

Vi henvender os til såvel private- som selskabsinvestorer.

Tidligere udbud
Blue Capital A/S har siden 2010 - som stort set den eneste udbyder af ejendomsprojekter i Danmark - forestået transaktioner af danske ejendomme for mere end DKK 3/4 mia.

Blandt disse har der været udbudt i alt 29 K/S projekter med en samlet købesum på + DKK 500 mio. Herudover har vi som "private placement" formidlet og sikret finansiering af ejendomme for mere end DKK 253 mio. 

Alle projekterne har ved udbuddet modtaget en stor efterspørgsel hos potentielle investorer.

I 2016 udbød vi 8 projekter, og i 2017 har vi pr. 1. januar de første 6 projekter undervejs, hvoraf det første K/S Netto Vordingborg udbydes i marts 2017.

Projekternes resultater:
I april 2017 aflægger vores udbudte projekter årsregnskaber. Alle med tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende resultater.

Samtlige regnskaber kan downloades på vores hjemmeside, hvor der ligeledes er mulighed for at se sammenligningstal på oprindeligt budgetterede og faktisk realiserede nøgletal.

Læs mere om resultaterne for vores udbudte projekter her.

For de af projekterne, der aflagde regnskab for 2. gang eller mere, er gældende, at den gennemsnitlige årlige forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden aktuelt er min. 17,86% og helt op til over 32%.

Herudover har flere allerede efter tredje driftsår foretaget ekstraordinær årsudlodning på op til DKK 1.100.000,-. 

Fokus er på formuetilvækst, sekundært skatteincitamentet.
Som i andre K/S projekter, er der også i Blue Capitals projekter et skatteincitament. Fokus er imidlertid at skabe formuetilvækst for den enkelte investor, hvorfor skatteincitamentet for os er sekundært.

Således er også mange af vores kunder selskabsinvestorer, samt privatpersoner med likvid egenkapital. Disse investerer oftest uden skatteincitament, og har som primært fokus at opnå bedst mulig forrentning af egenkapitalen.

Regeringens annoncerede lovforslag pr. 14. december 2016 har således lille eller ingen betydning for investering i Blue Capitals projekter.

Samarbejde med SKAT
Blue Capital A/S har indgået en samarbejdsaftale med Anpartskontrolordningen hos SKAT, hvortil alle Blue Capitals projekter indberettes, før de udbydes.

Blue Capital A/S har tegnet en professionel udbyderansvarsforsikring
Blue Capital A/S blev d. 1. september 2011 godkendt af det internationale forsikringsselskab AIG til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring.

Som med alle andre forsikringer forventes den professionelle ansvarsforsikring aldrig at blive nødvendig. Forsikringen giver imidlertid vores kunder og finansielle samarbejdspartnere en øget tryghed omkring vores udbudte projekter.

Samtidig er forsikringen et udtryk for, at såvel Blue Capital A/S som dennes ledelse opfylder de restriktive krav, der stilles for at opnå godkendelse til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring.

Kopi af police kan rekvireres hos Blue Capital A/S 
 

Dine fordele som kunde hos Blue Capital A/S 

Når du investerer gennem Blue Capital A/S, har du sikkerhed for, at alle projekter indeholder advokaterklæring med tilhørende juridisk rapport, ligesom der også altid foreligger revisorerklæring, der bekræfter budgetter og den korrekte anvendelse af de skattemæssige forudsætninger.

 

Når du investerer gennem Blue Capital A/S, har du endvidere vished for, at vi som en af de eneste udbydere i Danmark tilbyder dig produkter, der har forsikringsdækning gennem en Professionel Udbyderansvarsforsikring samt dækning imod økonomisk kriminalitet.

 

Ligeledes har Blue Capital A/S indgået samarbejde med Anpartskontrolordningen hos SKAT, hvortil alle K/S-projekter udbudt af Blue Capital A/S indberettes før udbud.

 

Som kunde opnår du en betydelig fordel ved at investere gennem Blue Capital A/S frem for investering på egen hånd.

 

Du opnår - blandt andet - bedre finansieringsvilkår på baggrund af vores størrelse, ligesom du indtræder i stordriftsfordelene ved eksempelvis forsikringsselskaberne, revisor og ejendomsadministratorerne.

 

Herudover trækker du på vores erfaring og ekspertise ved udvælgelse af ejendommen og ikke mindst ved selve handlen. Dette såvel ved forhandling af købsaftalen, tinglysningsprocessen og sikring af tilfredsstillende sikkerheder før købesummer og garantier frigives.

Læs mere om vores samarbejdspartnere.


Læs om vores holdninger til indkøb, finansiering og rådgivning.

Blue Capital A/S har besøgsadresse i den tidligere Forsvarskommando i Aarhus på adressen: Marselis Tværvej 4, DK-8000 Aarhus C

K/S Netto Vordingborg, Ørslev

Bestil prospekt

50% fuldtegnet

+15,27%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 18.100.000,-
Opsparing efter topskat 2037 v/10% ejerskab: 755.486,-
Kaution v/10% ejerskab: 270.000,-
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 495.000,-
Læs mere

Kæmpe kø ved ny Netto

Der var stor opbakning til åbningen af den nye Netto i Vordingborg forstaden Ørslev, som Blue Capital udbyder i K/S Netto Vordingbor…

10-03-2017 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • Blue Capitals høringssvar til lovforslag om ændring af fradragværdi i K/S projekter

  Blue Capital tager aktivt stilling til det fremsatte lovforslag omkring ændring af fradrag...

  30-01-2017 - Nyheder
  Læs mere
 • Børsen skriver om investering i fast ejendom, "Nye ejendomsprojekter på vej trods strammere skatteregler"

  Børsen skriver d. 17.1 om udsigterne for investeringsejendomme i lyset af de foreslåede sk...

  20-01-2017 - Nyheder
  Læs mere
 • Datoer for afholdelse af generalforsamlinger 2017

  Nedenfor en oversigt over datoer og tidspunkter for afholdelse af ordinære generalforsamli...

  10-01-2017 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev

Brug af cookies på BlueCapital.dk

BlueCapital.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger.

Luk vindue