Alternativ til aktieinvestering

Selvom aktieinvestering er en god metode til at skabe afkast og formuetilvækst, medfører det en god risikofordeling når der skabes variation i de forskellige investeringsformer. Hos Blue Capital er ejendomsinvestering derfor ét af vores attraktive alternativer til aktieinvesteringer.

Det gør vi, fordi investeringer i fast ejendom i vores optik bør indgå i enhver professionelt håndteret formuepleje. Årsagen er, at ejendomsinvestering er en inflationssikker investeringsform, eftersom alle indtægter i forbindelse med udlejning af ejendomme årligt reguleres nationalt, i takt med den generelle inflation.

Det årlige afkast korrigeres således, at den reelle værdi af lejeindtægterne vil være relativ konstant over en årrække. Dermed indebærer Investering i fast ejendom ikke den risiko for udhuling af den investerede kapital, der kan opstå ved obligations- eller aktieinvestering. Ejendomsinvesteringsprojekter som alternativ til aktieinvestering er dermed afkastmæssigt en økonomisk stabil og lukrativ investeringsform.

Desuden består vores ejendomsportefølje primært af erhvervsejendomme med tilhørende erhvervslejekontrakter af længere varighed, som sikrer stabile og kontinuerlige lejeindtægter.

I forbindelse med vores investorrådgivning vil ejendomsinvestering derfor altid indgå som et alternativ til aktieinvestering, således at aktivallokeringen bliver så optimal som mulig.

Ejendomsinvestering som alternativ til investeringer i aktier

Ejendomsinvestering er hos de fleste af vores kunder en væsentlig del af den samlede investeringsstrategi. Hvad end det drejer sig om generel formueanbringelse eller målet med de enkelte investeringer er skatteoptimering.

Også i forhold til pensionsopsparing er ejendomsinvesteringer et godt og afkastmæssigt stabilt alternativ til aktieinvesteringer. Især for mindre, private investorer som kan være særligt sårbare overfor udsving på aktie- eller obligationsmarkedet.

Det skyldes, at investeringer i fast ejendom er langt mindre risikobetonede end traditionelle investeringer i aktier og værdipapirer, hvor stigninger og fald på aktiemarkedet kan være uforudsigelige. Når investeringsstrukturen skal være varieret i forhold til risikospredning, er investering i ejendomme derfor en vigtig del af den samlede formuepleje.

Professionel rådgivning i alternative investeringsformer

Hos Blue Capital tilbyder vi investorrådgivning til både privatkunder og erhvervskunder.

Enhver rådgivning tager altid udgangspunkt i den enkelte kundes økonomiske og likviditetsmæssige situation, hvormed den enkelte investeringsportefølje bliver skræddersyet både i forhold til delmålene og hovedformålet med de enkelte investeringer.

Bliv ringet op for en gennemgang af dine muligheder eller læs mere om ejendomsinvestering generelt her.

Tilbage

K/S Aarhus, Morten Børups Gade

Fuldtegnet

100% fuldtegnet

+12,33%

Budgetteret forrentning

Købesum: 43.496.173
Hæftelse v/ 10% ejerskab: 545.800
Formueforøgelse efter topskat 2038 v/10% ejerskab: DKK 1.860.186
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 1.215.000
Læs mere

Det gamle posthus får nye ejere

Viborg Folkeblad bragte onsdag den 7. november en artikel om Blue Capitals udbud af den gamle posthus-ejendom på gågaden i Viborg. E…

07-10-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • Datoer for afholdelse af generalforsamlinger 2019

  I anledning af de snart kommende årlige generalforsamlinger i samtlige af Blue Capitals pr...

  08-01-2019 - Nyheder
  Læs mere
 • Årets sidste ejendomsprojekt fuldtegnet på halvanden dag

  Blue Capitals seneste udbudte investeringsprojekt K/S Aarhus, Morten Børups Gade blev udbu...

  17-12-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • K/S Viborg, Sct. Mathias Gade udsolgt

  Blue Capitals seneste og største udbudte investeringsprojekt K/S Viborg, Sct. Mathias Gade...

  30-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.