Alternativ til obligationer

Når der tales formuepleje, er obligationer en af de mere traditionelle investeringsformer. I forhold til en stabil formuetilvækst, er det dog vigtigt for den samlede formues risikospredning og afkastpotentiale, at der også tænkes i alternative investeringsformer.

Her kommer ejendomsinvestering naturligt ind i det finansielle billede som et afkastmæssigt mere lukrativt alternativ til investering i obligationer. Obligationerne tjener primært det formål at gøre dele af formuen uafhængig af inflationen. Samtidig medfører de dog en begrænset årlig formuetilskrivning som følge af de relativt lave renter.

Ejendomsinvestering kan imidlertid mere end at tilbyde samme lave investeringsrisiko som investeringen i obligationer. Årsagen er det større afkastpotentiale, grundet de potentielle værdistigninger på de ejendomme, der er investeret i.

Samtidig er man som investor sikret mod eventuelle fald i ejendomsværdien. Det skyldes, at lejeværdien er relativ konstant, selvom ejendomsværdien på grund af finansielle udsving skulle falde. Lejemarkedet er desuden et marked, der klarer sig godt uafhængigt af de øvrige konjunkturer i samfundsøkonomien, hvilket yderligere bidrager til at gøre ejendomsinvesteringen til en lukrativ investeringsform.

Ejendomsinvestering som alternativ og supplement til investering i obligationer

Velgennemtænkt formuepleje består af variation i investeringsformerne. Dermed sikres en stabil formuetilvækst, samtidig med at risikoen for udhuling mindskes. Det skyldes blandt andet, at andelen af den samlede formue anbragt i fast ejendom, er uafhængig af udsving på aktiemarkedet.

Årsagen er, at investeringen i ejendomme ikke påvirkes af den øvrige inflation, da alle lejeindtægter årligt reguleres nationalt. Hermed bliver den endelige værdi af afkastet over en årrække ikke devalueret, men holder sig i stedet værdimæssigt konstant. I kombination med de traditionelle investeringsformer som aktier og obligationer, skaber dette en god risiko- og afkastfordeling.

Investering i ejendomme er derfor, i vores optik, ikke kun et alternativ til investering i obligationer men en vigtig del af den samlede investeringsstrategi.

Ejendomsinvestering er desuden et fordelagtigt redskab i forbindelse med skatteoptimering.

Professionel rådgivning i alternative investeringsformer

Hos Blue Capital tilbyder vi investorrådgivning med udgangspunkt i vores kunders aktuelle økonomiske situation og likviditet. Vi henvender os desuden til både privatkunder og erhvervskunder - uanset om investeringsønskerne bunder i et skatteincitament, ønsket om en alternativ pensionsopsparing eller generel formuepleje.

Enhver portefølje bliver med andre ord skræddersyet i forhold til vores kunders behov og ønskede mål med investeringerne.

Bliv ringet op for en gennemgang af dine muligheder eller læs mere om ejendomsinvestering generelt her.

Tilbage

K/S Aarhus, Morten Børups Gade

Fuldtegnet

100% fuldtegnet

+12,33%

Budgetteret forrentning

Købesum: 43.496.173
Hæftelse v/ 10% ejerskab: 545.800
Formueforøgelse efter topskat 2038 v/10% ejerskab: DKK 1.860.186
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 1.215.000
Læs mere

Det gamle posthus får nye ejere

Viborg Folkeblad bragte onsdag den 7. november en artikel om Blue Capitals udbud af den gamle posthus-ejendom på gågaden i Viborg. E…

07-10-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • Datoer for afholdelse af generalforsamlinger 2019

  I anledning af de snart kommende årlige generalforsamlinger i samtlige af Blue Capitals pr...

  08-01-2019 - Nyheder
  Læs mere
 • Årets sidste ejendomsprojekt fuldtegnet på halvanden dag

  Blue Capitals seneste udbudte investeringsprojekt K/S Aarhus, Morten Børups Gade blev udbu...

  17-12-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • K/S Viborg, Sct. Mathias Gade udsolgt

  Blue Capitals seneste og største udbudte investeringsprojekt K/S Viborg, Sct. Mathias Gade...

  30-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.