Blue Capital A/S har Danmarks mest tilfredse investorer

Firmaet 360 Wealth har d. 25. marts offentligjort en markedsanalyse vedrørende det danske K/S marked.

Firmaet 360 Wealth har d. 25. marts offentligjort en markedsanalyse vedrørende det danske K/S marked.

Analysen er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse med 182 respondenter. Respondenterne repræsenterer samlet 286 kommanditselskaber.

Med tilladelse fra 360 Wealth kan vi viderebringe uddrag fra analysen. Dette uddrag med beskrivelse af analysen, der vedrører Blue Capital A/S, hvor det blandt andet konkluderes, at Blue Capital har Danmarks mest tilfredse kunder.

Resultatet med 7% og 6% der ikke er tilfredse med ”informationsniveau” og ”skatteservice” fra vores side, vil vi gøre en ekstra indsats for at sikre har fuld tilfredshed inden udgangen af 2013.

Uddrag af analysen kan downloades ved dette link: Klik her
Den samlede rapport kan erhverves for DKK 2.990,- ved henvendelse til 360 Wealth. Klik her
Overordnet konkluderer rapporten, at markedet for K/S investeringer med skatteincitament vækster årligt 20% og at investorerne stille langt højere krav end tidligere til udbyderne og dermed også deres udbudte projekter.
 

Fokus på formuetilvækst med skat som et vigtigt men sekundært element

Særligt sidstnævnte konklusion bifalder vi hos Blue Capital, ligesom vi ønsker at ”slå på tromme for”, at skat ikke bør drive investeringsvalget. -Det bør være investering med skatteincitamentet in mente.

Skattefradraget ved investering i ejendomme giver mulighed for 4% årlige afskrivninger og dette er på ingen måde lige så aggressivt som ved investering i vindmøller og solcelleanlæg. På disse må der afskrives med op til 25% årligt.

Til gengæld mener vi at kunne tilbyde et produkt gennem investering i ejendomme, hvor vi i langt højere grad kan estimere en valid prognose for den fremtidige drift og værdiudvikling. Dels på baggrund af bedre finansieringsmuligheder men særligt på baggrund af at investeringsaktivet ikke er afhængigt af subsidieordninger, der fastsættes og evt. ændres gennem politiske dagsordner.

Jovist - ejendommene er konjunkturafhængige målt på værdiansættelsen - men vores investeringsprojekter har typisk en lejekontrakt med en ubetinget stærk lejer, hvori der er aftalt en uopsigelighed på 10 år eller mere og en fast årlig regulering af lejen. Derfor kan vi forholdsvist præcist fastlægge et budget med fast rente, der beskriver formuetilvæksten for vores investorer. Dette alene tilvejebragt gennem gældsafviklingen.

At vi så samtidig har en formodning om, at det danske marked for investeringsejendomme er særligt attraktivt for Køberne netop nu, er et supplerende positivt element.
Aktuelt arbejder vi på højtryk med at få færdiggjort prospekt med tilhørende advokat- og revisorerklæring på K/S Faxe Allé – Vinklevej.

Projektet forventes udbudt primo maj og sælges efter princippet ”først til mølle.”
Projektet kan bestilles via vores hjemmeside.

Klik her for at downloade nyhedsbrevet i pdf format.

Tilbage

K/S Aarhus, Morten Børups Gade

Bestil prospekt

0% fuldtegnet

+%

Budgetteret forrentning

Læs mere

Det gamle posthus får nye ejere

Viborg Folkeblad bragte onsdag den 7. november en artikel om Blue Capitals udbud af den gamle posthus-ejendom på gågaden i Viborg. E…

07-10-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • K/S Viborg, Sct. Mathias Gade udsolgt

  Blue Capitals seneste og største udbudte investeringsprojekt K/S Viborg, Sct. Mathias Gade...

  30-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Blue Capital lancerer årets - måske - mest spændende ejendomsprojekt

  Tirsdag den 6. november 2018 kunne Blue Capital præsentere det største ejendomsprojekt til...

  07-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Stor efterspørgsel for deltagelse i K/S Aabenraa, Langebro

  K/S Aabenraa, Langebro blev udbudt fredag d. 5. oktober og var allerede to timer senere fu...

  19-10-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.