Ejendomsinvestering

Ejendomsinvestering er, har og vil altid været et godt valg

Ejendomme er og bliver en god investering, hvorfor de også bør indgå som en væsentlig del i pensionsopsparing og/eller formuepleje for såvel private som selskabsinvestorer.

Der er en række fordele ved opsparing og formuepleje gennem ejendomsinvestering. I dette sammenhæng bør særligt nævnes, at ejendomsinvestering - modsat investering i obligationer - er en inflationssikker investering. Indtægterne i ejendommen justeres løbende med inflationen gennem den årlige regulering af huslejen, hvilket gør dette aktiv særligt attraktivt.

Hvor hovedstolen for en obligationsinvestering udhules gennem inflationen, korrigeres det løbende afkast på en ejendomsinvestering hvert år. Ejendomsinvestering bør således altid indgå i den optimale porteføljesammensætning.

Fordele ved ejendomsinvestering

Gennem den tiltagende urbanisering, både herhjemme og i de øvrige europæiske lande, må ejendomsinvestering i byområder betragtes som en yderst fremtidssikker investering. Lejemarkedet i de danske storbyer er fortsat særdeles gunstigt - en udvikling, der efter alt at dømme kun vil fortsætte de kommende år. Med en ejendomsinvestering i en dansk storby er du sikret en pålidelig indtægtskilde og en investering i fremtiden, både i form af den månedlige leje og de løbende afdrag på boliglånet.

Omkostninger ved ejendomsinvestering

Mange investorer har en overvægt af ejendomme i deres investeringsportefølje, hvad enten denne er lavet med henblik på pensionsopsparing, formueanbringelse eller alene er etableret med henblik på skatteoptimering. Omend ejendomsinvesteringen som oftest vil være foretaget med henblik på løbende udlodning gennem belåning af værditilvæksten, skal man som investor være opmærksom på de forhøjede transaktionsomkostninger, der er tilkyttet dette investeringsaktiv. 

Handelsomkostningerne (tinglysning; stiftelsesprovisioner; juridisk, teknisk og økonomisk due diligence etc.) ved ejendomsinvestering er væsentligt højere end eksempelvis kurtagen og under- eller overkursen ved køb og salg af fondsbørsnoterede aktier eller obligationer. Dette gælder i såvel Danmark som ved udenlandske investeringer, omend transaktionsomkostningerne i Danmark er væsentligt lavere end på andre europæiske markeder. Investorer i tyske ejendomme vil således være blevet bekendt med såvel notaromkostninger som Grunderwerbsteuer (grunderhvervelsesskat), hvor der til anskaffelsessummen skal tillægges op mod 4,5% alene i grunderhvervelsesskat. Læs mere om ejendommens afkast og bliv ringet op for at få en uforpligtende gennemgang af dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering gennem Blue Capital A/S.

En stor portefølje af investeringsejendomme i hele DK

Hos Blue Capital har vi stor erfaring med investering i erhvervsejendomme. Takket være den lange bindingsperiode på erhvervslejemål – typisk 10 til 15 år – må denne form for investering siges at være særdeles stabil og fremtidssikret. Det er netop den fordelagtige risikoprofil, der gør erhvervsejendomme særdeles attraktive for en bred vifte af investorer.

Samtidig med at ejendommene er udlejet i mange år ad gangen, sker der også en betydelig gældsnedbringelse i lejeperioden, hvorigennem din investering er godt sikret i tilfælde af, at der må findes en ny lejer. Ydermere tilpasses lejeindtægten løbende inflationen, hvorigennem investeringen er mere solid end eksempelvis en obligation.

Ønsker du at danne dig et indtryk af de mange projekter, vi allerede har udbudt, kan du gøre det her.

Sikkert budget, stort overskud

For os er det essentielt, at vi sikrer vores investorer optimalt imod uforudsete udviklinger på boligmarkedet. Dette udgangspunkt afspejler sig tydeligt i budgettet til hver og en af vores investeringsejendomme. I langt de fleste tilfælde viser det sig således, at den reelle forretning ved en ejendomsinvestering er betydeligt højere end den budgetterede forretning. Det skyldes bl.a. positive værdireguleringer som følge af driftsforbedringer, ekstraordinær afvikling af bankgæld og generelt en konservativ tilgang til budgettering.

Det er altid positivt, når en investering giver et afkast, som er endnu bedre end i første omgang budgetteret, men endnu vigtigere er det, at have en investering, man kan stole på.

Hos Blue Capital er din ejendomsinvestering i gode hænder.


Læs mere om ejendommens afkast og bliv ringet op for at få en uforpligtende gennemgang af dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering gennem Blue Capital A/S.

Tilbage

K/S Aabenraa, Langebro

Fuldtegnet

100% fuldtegnet

+18,80%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 13.300.000
Hæftelse v/ 10% ejerskab: DKK 175.000
Formueforøgelse efter topskat 2038 v/10% ejerskab: DKK 744.594
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 365.000
Læs mere

Stop for lukrativ skattefinte får flere til at satse på ejendomme

Børsen kigger i ny artikel nærmere på hvordan ændringen af skattereglerne angående skattetransparente enheder, folketinget vedtog si…

12-01-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • K/S Hørsholm, Usserød Kongevej udsolgt

  Blue Capitals senest udbudte investeringsprojekt K/S Hørsholm, Usserød Kongevej blev udbud...

  02-07-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Blue Capital aflægger regnskab

  Blue Capital aflægger i dag regnskab. Direktør Martin Kibsgaard Jensen har i den anledning...

  30-03-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • K/S Fredericia, Vejlevej udsolgt

  Blue Capitals senest udbudte investeringsprojekt K/S Fredericia, Vejlevej blev udbudt tors...

  25-03-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.