Ejendomsinvestering

Ejendomsinvestering er, har og vil altid været et godt valg

Ejendomme er og bliver en god investering, hvorfor de også bør indgå som en væsentlig del i pensionsopsparing og/eller formuepleje for såvel private som selskabsinvestorer.

Der er en række fordele ved opsparing og formuepleje gennem ejendomsinvestering. I dette sammenhæng bør særligt nævnes, at ejendomsinvestering - modsat investering i obligationer - er en inflationssikker investering. Indtægterne i ejendommen justeres løbende med inflationen gennem den årlige regulering af huslejen, hvilket gør dette aktiv særligt attraktivt.

Hvor hovedstolen for en obligationsinvestering udhules gennem inflationen, korrigeres det løbende afkast på en ejendomsinvestering hvert år. Ejendomsinvestering bør således altid indgå i den optimale porteføljesammensætning.

Fordele ved ejendomsinvestering

Gennem den tiltagende urbanisering, både herhjemme og i de øvrige europæiske lande, må ejendomsinvestering i byområder betragtes som en yderst fremtidssikker investering. Lejemarkedet i de danske storbyer er fortsat særdeles gunstigt - en udvikling, der efter alt at dømme kun vil fortsætte de kommende år. Med en ejendomsinvestering i en dansk storby er du sikret en pålidelig indtægtskilde og en investering i fremtiden, både i form af den månedlige leje og de løbende afdrag på boliglånet.

Omkostninger ved ejendomsinvestering

Mange investorer har en overvægt af ejendomme i deres investeringsportefølje, hvad enten denne er lavet med henblik på pensionsopsparing, formueanbringelse eller alene er etableret med henblik på skatteoptimering. Omend ejendomsinvesteringen som oftest vil være foretaget med henblik på løbende udlodning gennem belåning af værditilvæksten, skal man som investor være opmærksom på de forhøjede transaktionsomkostninger, der er tilkyttet dette investeringsaktiv. 

Handelsomkostningerne (tinglysning; stiftelsesprovisioner; juridisk, teknisk og økonomisk due diligence etc.) ved ejendomsinvestering er væsentligt højere end eksempelvis kurtagen og under- eller overkursen ved køb og salg af fondsbørsnoterede aktier eller obligationer. Dette gælder i såvel Danmark som ved udenlandske investeringer, omend transaktionsomkostningerne i Danmark er væsentligt lavere end på andre europæiske markeder. Investorer i tyske ejendomme vil således være blevet bekendt med såvel notaromkostninger som Grunderwerbsteuer (grunderhvervelsesskat), hvor der til anskaffelsessummen skal tillægges op mod 4,5% alene i grunderhvervelsesskat. Læs mere om ejendommens afkast og bliv ringet op for at få en uforpligtende gennemgang af dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering gennem Blue Capital A/S.


Læs mere om ejendommens afkast og bliv ringet op for at få en uforpligtende gennemgang af dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering gennem Blue Capital A/S.

Tilbage

K/S Fredericia, Vejlevej

Fuldtegnet

100% fuldtegnet

+14,87%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 12.400.000
Hæftelse v/ 10% ejerskab: DKK 130.000
Formueforøgelse efter topskat 2038 v/10% ejerskab: DKK 545.545
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 375.000
Læs mere

Stop for lukrativ skattefinte får flere til at satse på ejendomme

Børsen kigger i ny artikel nærmere på hvordan ændringen af skattereglerne angående skattetransparente enheder, folketinget vedtog si…

12-01-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • K/S Aarhus, Trøjborgvej udsolgt

  Blue Capitals senest udbudte investeringsprojekt K/S Aarhus, Trøjborgvej blev udbudt manda...

  10-03-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • K/S Aarhus Detail, Hinnerup udsolgt

  K/S Aarhus Detail, Hinnerup blev udbudt mandag d. 9. februar og var fuldtegnet i løbet af ...

  23-02-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Datoer for afholdelse af generalforsamlinger 2018

  Nedenfor en oversigt over datoer og tidspunkter for afholdelse af ordinære generalforsamli...

  15-01-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.