Eksamen er den flittige elevs fest

Blue Capital A/S udbyder projektet K/S Jysk Detail, Tranbjerg.

Eksamen er den flittige elevs fest.
Et forsinket - men stort tak - for den udviste tillid i 2013.


Vi måtte igen i 2013 konstatere, at efterspørgslen på vores projekter væsentligt overstiger udbuddet. -Således blev årets sidste projekt, K/S Jysk Detail, Kolding, udsolgt på fire hverdage, og mange måtte desværre rette forgæves henvendelse i sidste halvdel af december.

Siden årsskiftet har fokus været på at aflægge regnskaber for vores allerede udbudte K/S projekter, der alle som en har aflagt årsregnskaber med resultater, der overstiger det budgetterede i prospekterne.

Du kan læse mere om selskabernes realiserede resultater på vores hjemmeside, hvor regnskaberne ligeledes kan downloades.
 

K/S Jysk Detail, Tranbjerg åbnes for tegning

Ved udsendelse af første års Nyhedsbrev kan vi samtidig annoncere, at vi i morgen d. 15. april åbner for
første års udbud.

Der er tale om en velbeliggende ejendom i Tranbjerg udlejet til Jem & Fix A/S på en 10½ års uopsigelig
lejekontrakt.

Projektet er i sin helhed identisk med de seneste tre projekter Blue Capital har udbudt med Jem & Fix
som lejer. Således er der tale om meget fornuftige m2 priser, højt startafkast, og en hæftelse der er
yderst begrænset allerede om 5 år.

Herudover er det naturligvis et plus, at ejendommen er beliggende i Tranbjerg, der er en integreret del
af Aarhus. Genudlejningsmulighederne - om nogensinde aktuelt - er med andre ord ganske gode.

Kontakt os direkte på mkj@bluecapital.dk eller tlf. 25 21 30 31, hvis du ønsker yderligere information om lignende sager.

Læs mere om Blue Capital A/S nedenfor....

 

Velkommen hos Blue Capital A/S

- Vi laver formueprojekter - med og uden skatteincitament


Blue Capital A/S blev stiftet i 2010 med henblik på at skabe en platform, hvor der på baggrund af et indgående markedskendskab, grundighed og høj faglig kunnen er mulighed for at tilbyde danske investorer markedets bedste direkte ejendomsinvestering.

Vi henvender os til såvel private som selskabsinvestorer.

Tidligere udbud.
Siden stiftelsen har Blue Capital A/S udbudt ni ejendomsprojekter med en samlet købesum på + DKK 170 mio.

Alle projekterne har ved udbuddet modtaget en stor efterspørgsel hos potentielle investorer.

Hver gang har vi været taknemmelige for den udviste tillid fra såvel eksisterende som nye kunder.

Projekternes resultater.
I marts/april 2014 aflagde alle projekter udbudt af Blue Capital A/S årsregnskab. Alle med resultater, der indeholdte positive afvigelser i forhold til det budgetterede i de oprindelige prospekter.

For de af projekterne, der aflagde regnskab for 2. gang eller mere er gældende, at den indskudte egenkapital aktuelt forrentes årligt med min. 19% og helt op til over 31%.

Herudover har flere allerede efter tredje driftsår foretaget ekstraordinær årsudlodning på op til DKK 500.000,-.

Læs mere om vores allerede udbudte projekter og deres resultater på vores hjemmeside www.bluecapital.dk, hvor aflagte årsregnskaber ligeledes kan downloades.

Fokus er på formuetilvækst, sekundært skattebesparelse.

Som i andre K/S projekter, er der også i Blue Capitals projekter et skatteincitament. Fokus er imidlertid at skabe formuetilvækst for den enkelte investor, hvorfor skatteincitamentet for os er sekundært.

Således er også mange af vores kunder selskabsinvestorer samt privatpersoner med likvid egenkapital. Disse investerer mestendels uden skatteincitament, og har som primært fokus at opnå bedst mulig forrentning af egenkapitalen.

Skatteincitamentet giver dog for den private investor mulighed for at deltage uden anvendelse af egne midler, hvilket Blue Capital bistår den enkelte investor med at få struktureret.

Samarbejde med SKAT.
Blue Capital A/S har indgået samarbejdsaftale med Anpartskontrolordningen hos SKAT, hvortil alle Blue Capitals projekter indberettes før de udbydes.

Blue Capital A/S har tegnet professionel udbyderansvarsforsikring.

Blue Capital A/S blev d. 1. september 2011 godkendt af det internationale forsikringsselskab AIG (tidligere. CHARTIS) til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring med dækning op til DKK 5.000.000,- .

Som med alle andre forsikringer forventes den professionelle ansvarsforsikring aldrig at blive nødvendig. Forsikringen giver imidlertid vores kunder og finansielle samarbejdspartnere en øget tryghed omkring vores udbudte projekter.

Samtidig er forsikringen et udtryk for, at såvel Blue Capital A/S som dennes ledelse opfylder de restriktive krav, der stilles for at opnå godkendelse til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring.

Kopi af police kan rekvireres hos Blue Capital A/S


Klik her for at downloade nyhedsbrevet i pdf format.

Tilbage

K/S Aarhus, Morten Børups Gade

Bestil prospekt

0% fuldtegnet

+%

Budgetteret forrentning

Læs mere

Det gamle posthus får nye ejere

Viborg Folkeblad bragte onsdag den 7. november en artikel om Blue Capitals udbud af den gamle posthus-ejendom på gågaden i Viborg. E…

07-10-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • K/S Viborg, Sct. Mathias Gade udsolgt

  Blue Capitals seneste og største udbudte investeringsprojekt K/S Viborg, Sct. Mathias Gade...

  30-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Blue Capital lancerer årets - måske - mest spændende ejendomsprojekt

  Tirsdag den 6. november 2018 kunne Blue Capital præsentere det største ejendomsprojekt til...

  07-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Stor efterspørgsel for deltagelse i K/S Aabenraa, Langebro

  K/S Aabenraa, Langebro blev udbudt fredag d. 5. oktober og var allerede to timer senere fu...

  19-10-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.