Fordele og ulemper i K/S

Fordele:

En væsentlig grund til at anvende kommanditselskab som selskabsform er, at der modsat  ved investering i anpartsselskaber (Aps) og aktieselskaber (A/S) ikke er begrænsninger på hvem der kan deltage. Personer med opsparede midler i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, kan i kommanditselskaber investere på lige fod med private  og andre selskabsinvestorer, såsom Aps'er - anpartsselskaber eller A/S'er - aktieselskaber.

Som ejer af en K/S anpart har du således størst mulig "markedsplads" at sælge din anpart på. Det gælder for Blue Capital A/S når vi udbyder et projekt, men samme fordel har vores kunder, hvis de ønsker at sælge deres K/S anpart før der er et flertal i ejerkredsen for at sælge hele ejendommen.

Herudover er det en fordel, at du som investor kan anvende kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen, der begge giver dig mulighed for at benytte konjunkturudligningsordning. konjunkturudligningsordning er tilknyttet både virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen og indebærer, at en del af virksomhedsoverskuddet kan opspares mod betaling af en foreløbig skat svarende til årets selskabsskattesats på 22 pct. (2017-tal). Ved senere hævning af det opsparede overskud, beskattes det hævede beløb inkl. den foreløbige betalte skat som personlig indkomst, og den foreløbige skat modregnes i den beregnede slutskat.

Endelig medfører den skattetransperante konstruktion, at anpartsselskaber og aktieselskaber løbende kan fradrage et evt. skattemæssige underskud i anden skattepligtig indkomst.

Investorer har derudover mulighed for at deltage i større projekter, end hvad der ville have været muligt, hvis de stod alene og ikke mindst sprede deres risiko over flere projekter, hvor der kan differentieres på parametre som beliggenhed og lejer.

Ulemper:

En ulempe ved investering igennem kommanditselskaber med flere deltagere er, at investor altid til en vis grad vil være afhængig af andre. Denne ulempe har Blue Capital reduceret ved at vores projekter altid har fuld indbetalt stamkapital fra start. Blue Capitals projekter er således ikke baseret på løbende indbetalinger fra ejerkredsen.

 På godt og ondt kræver investering i kommanditselskaber typisk en mere aktiv deltagelse fra investors side i forhold til fx aktieinvestering. 

Særligt ved investering gennem Blue Capital:

Blue Capital A/S projekter stiftes altid med fuld indbetalt stamkapital fra første driftsår. Denne model sikrer dels at investor til enhver tid kender sin fulde hæftelse og ikke mindst at K/S projektet ikke påvirkes af problemer for den enkelte investor. Der er indbetalt den nødvendige kapital - og herefter er det alene driften af projektet, der kan påvirke resultaterne i forhold til budgetterne. 

Læs mere om K/S anparter og bliv ringet op for at få en uforpligtende gennemgang af dine muligheder.

Tilbage

K/S Aabenraa, Langebro

Fuldtegnet

100% fuldtegnet

+18,80%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 13.300.000
Hæftelse v/ 10% ejerskab: DKK 175.000
Formueforøgelse efter topskat 2038 v/10% ejerskab: DKK 744.594
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 365.000
Læs mere

Stop for lukrativ skattefinte får flere til at satse på ejendomme

Børsen kigger i ny artikel nærmere på hvordan ændringen af skattereglerne angående skattetransparente enheder, folketinget vedtog si…

12-01-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • K/S Hørsholm, Usserød Kongevej udsolgt

  Blue Capitals senest udbudte investeringsprojekt K/S Hørsholm, Usserød Kongevej blev udbud...

  02-07-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Blue Capital aflægger regnskab

  Blue Capital aflægger i dag regnskab. Direktør Martin Kibsgaard Jensen har i den anledning...

  30-03-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • K/S Fredericia, Vejlevej udsolgt

  Blue Capitals senest udbudte investeringsprojekt K/S Fredericia, Vejlevej blev udbudt tors...

  25-03-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.