Forrentning af indskudt egenkapital

Nedenfor er der redegjort for, hvorledes forrentningen af indskudt egenkapital beregnes, både med og uden inddragelse af værdistigninger på ejendommen. 

Til beregning af den budgetterede forrentning for det enkelte Blue Capital investeringsprojekt, anvendes de i prospektet opstillede budgetter og budgetforudsætninger.
Den aktuelle forrentning beregnes på baggrund af opdaterede budgetter og budgetforudsætninger, hvor der efter projektets første hele regnskabsår tages højde for bl.a. den faktiske udvikling i rentesatserne samt de indtil videre realiserede driftsresultater.
 

Beregning af forrentningen af indskudt egenkapital uden ejendomsværdistigning


Da man med investorindskuddet har en ejerandel på 10% af virksomheden, har man ligeledes en 10% andel i driftsresultatet.

 

Beregningen af investorindskuddets forrentning tager udgangspunkt i det årlige driftsresultat for virksomheden (Lejeindtægter fratrukket udgifter), som bliver sat i forhold til størrelsen på investorindskuddet samt DKK 5.000 til indskud i komplementarselskabet.

 

Forrentningen af indskudt egenkapital eksklusive ejendomsværdistigning beregnes dermed således:

 

Beregning af forrentningen af indskudt egenkapital inklusive ejendomsværdistigning*

 

 

Tages der ligeledes højde for de budgetterede årlige ejendomsværdistigninger, som tager udgangspunkt i en minimumsregulering af lejeindtægterne, tillægges disse i brøkens tæller.

  

Forrentning af indskudt egenkapital inklusive ejendomsværdistigning beregnes dermed således:

 

Som det ses ud fra de to formler, bliver den årlige indtjening hvert år sammenholdt med investorindskud og indskud til komplementar fra projektets start. Afkastene er derfor beregnet på baggrund af indskuddet dag 1, som holdes konstant, og er derfor ikke direkte sammenlignelig med f.eks. et aktieindeks.
 

En af fordelene ved denne beregning er, at den giver investor overblik over, hvilket afkast ejerandelen i investeringsprojektet skal sælges til for at dække det oprindelige kontantindskud.
 

Påvirkning af forrentningen af indskudt egenkapital
 

Ved sammenligning af forrentning af indskudt egenkapital mellem to projekter, er det vigtigt at være opmærksom på, at nøgletallet påvirkes negativt af bl.a. følgende forhold:
 

• Lav gearing (som ofte medfører en lavere kaution)

• Lang rentebindingsperiode på selskabets lån

• Konservative budgetforudsætninger
 

Nøgletallet påvirkes ligeledes negativt af samme forhold som ejendommens startafkast, som bl.a. kan være:
 

• Lang uopsigelighedsperiode for Lejer

• God beliggenhed

• Lav tomgangsrisko
 

Det er derfor vigtigt at sammenholde forrentningen med projektets sikkerhed, idet en højere sikkerhed kan være ensbetydende med en lavere forrentning.

  

*Købsomkostninger er ikke inkluderet i beregningen af ejendomsværdistigningen.

**EV = Ejendommens værdi

Bliv ringet op for at få en uforpligtende gennemgang af dine muligheder.

Tilbage

K/S Aarhus, Morten Børups Gade

Fuldtegnet

100% fuldtegnet

+12,33%

Budgetteret forrentning

Købesum: 43.496.173
Hæftelse v/ 10% ejerskab: 545.800
Formueforøgelse efter topskat 2038 v/10% ejerskab: DKK 1.860.186
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 1.215.000
Læs mere

Det gamle posthus får nye ejere

Viborg Folkeblad bragte onsdag den 7. november en artikel om Blue Capitals udbud af den gamle posthus-ejendom på gågaden i Viborg. E…

07-10-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • Datoer for afholdelse af generalforsamlinger 2019

  I anledning af de snart kommende årlige generalforsamlinger i samtlige af Blue Capitals pr...

  08-01-2019 - Nyheder
  Læs mere
 • Årets sidste ejendomsprojekt fuldtegnet på halvanden dag

  Blue Capitals seneste udbudte investeringsprojekt K/S Aarhus, Morten Børups Gade blev udbu...

  17-12-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • K/S Viborg, Sct. Mathias Gade udsolgt

  Blue Capitals seneste og største udbudte investeringsprojekt K/S Viborg, Sct. Mathias Gade...

  30-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.