Investeringsforening

Med et indskud i en investeringsforening får man som investor nem adgang til investeringsmarkedet og de muligheder for afkast dette byder på. Det skyldes, at man ikke er forpligtet til at rejse det samlede beløb for at kunne investere i eksempelvis ejendomme, men i stedet blot kan indskyde med det beløb, likviditeten tilsiger.

Samtidig opnås der gennem investeringer i de forskellige investeringsfonde en optimal risikospredning i forhold til den investerede formue. Det skyldes den måde, en investeringsforening er opbygget på.

Om investeringsforeninger generelt

Helt grundlæggende består en investeringsforening af flere investorer, som med et fælles mål om formuetilvækst, investerer i en række investeringsfonde. Hver investeringsfond er lig med den samlede pulje af de indskud de forskellige investorer har foretaget heri.

Hver investor ejer samme andel af puljen, som vedkommende har investeret. Afkast, tab og omkostninger deles også ud fra samme forholdsberegning.

Hver investeringsfond består traditionelt af hver sin form for investering. Grundlæggende investeres der enten i aktier, obligationer eller ejendomme. Hvert investeringsområde har sine egne fordele og ulemper.

Aktieinvestering kan byde på store afkast over både kortere og længerevarende perioder, men er også forbundet med en relativt stor risiko for udhuling af den samlede formue. Det skyldes, at afkast og tab i forbindelse med investeringer af denne type kan være labile på grund af den store sårbarhed overfor udsving på både det nationale og internationale aktiemarked.

Her repræsenterer obligationer derimod en større sikkerhed. Når der handles i obligationer, gøres dele af formuen uafhængig af inflationen, hvormed tab begrænses. Samtidig opnås en årlige formuetilskrivning som følge af renterne. Disse er dog i den lavere ende og investeringer i obligationer har således ofte et mindre afkast end de øvrige investeringsformer.

Ejendomsinvestering byder derimod på en inflationssikker investeringsform kombineret med lukrative afkastmuligheder. Det skyldes, at lejeindtægterne reguleres nationalt takt med den generelle inflation, samtidig med at der i forbindelse med tilføjelser af ejendomme til den samlede portefølje følger et potentiale for ejendomsværdistigninger.

For at sprede investeringsrisikoen samt afkastpotentialet på bedst mulig måde, vil man som investeringsforening oftest have midler bundet i alle 3 former for investeringsfonde. Det gør sig også gældende for Blue Capital, hvor især ejendomsinvesteringer, grundet deres særligt lukrative investeringsprofil, har vores ekstraordinære fokus.

Du kan læse mere om ejendomsinvestering som selvstændig investeringsform her.

Investeringsforeninger er for alle

Hos Blue Capital udbyder vi investeringsbeviser til både privatkunder og erhvervskunder. Samtidig rådgiver vi altid med udgangspunkt i den enkelte kundes økonomiske situation samt de individuelle mål med de samlede investeringer. Hvad end disse måtte være pensionsopsparing, formueanbringelse eller skatteoptimering.

Dermed tilrettelægger vi den samlede investeringsportefølje, så den er skræddersyet den enkelte investor.

Bliv ringet op for en gennemgang af dine muligheder.

Tilbage

K/S Aarhus, Morten Børups Gade

Fuldtegnet

100% fuldtegnet

+12,33%

Budgetteret forrentning

Købesum: 43.496.173
Hæftelse v/ 10% ejerskab: 545.800
Formueforøgelse efter topskat 2038 v/10% ejerskab: DKK 1.860.186
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 1.215.000
Læs mere

Det gamle posthus får nye ejere

Viborg Folkeblad bragte onsdag den 7. november en artikel om Blue Capitals udbud af den gamle posthus-ejendom på gågaden i Viborg. E…

07-10-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • Datoer for afholdelse af generalforsamlinger 2019

  I anledning af de snart kommende årlige generalforsamlinger i samtlige af Blue Capitals pr...

  08-01-2019 - Nyheder
  Læs mere
 • Årets sidste ejendomsprojekt fuldtegnet på halvanden dag

  Blue Capitals seneste udbudte investeringsprojekt K/S Aarhus, Morten Børups Gade blev udbu...

  17-12-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • K/S Viborg, Sct. Mathias Gade udsolgt

  Blue Capitals seneste og største udbudte investeringsprojekt K/S Viborg, Sct. Mathias Gade...

  30-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.