K/S investering i solcelleanlæg og vindmøller stopper d.d. med øjeblikkelig virkning

K/S investering i solcelleanlæg og vindmøller stopper d.d. med øjeblikkelig virkning.

Regeringen har i dag d. 14. december 2016 fremsat et lovforslag, hvis overordnede fokus er at sætte en stopper for ”den udprægede skattetænkning, der er i investering i særligt udenlandske solcelleparker og vindmøller.”

Helt overordnet beskriver regeringen i forslaget, at formålet er at dæmme op for skattemotiverede investeringer i 10-mandsprojekter. Mere konkret rejser regeringen i sit forslag problemstillingen om asymmetrisk beskatning, hvor Danmark mister en del af skatteprovenuet til det land, hvor solcelleanlægget, vindmøllen eller ejendommen er juridisk hjemmehørende.  

I lovforslaget står der bl.a.:

”Forslaget vurderes alt andet lige at føre til, at der oprettes færre vedvarende energianpartsprojekter idet investorernes skattemotiverede incitamenter for at deltage i vedvarende energianpartsprojekter reduceres.”  

Blue Capital hilser indledningsvis regeringens forslag velkommen. Vi har i flere år anfægtet skattelovgivningens indirekte subsidieordning til investering i udenlandske solcelleanlæg og vindmøller.

Det har altid været vores holdning, at en K/S investering skal foretages ud fra sunde driftsmæssige betragtninger med opsparingselementet i fokus frem for skatteelementet.

Helst havde vi dog set, at tiltaget var foretaget gennem en ændring i afskrivningsloven.

Dette særligt fordi ændringer i afskrivningsloven vil være administrativt nemmere for SKAT at håndtere ved den skattemæssige ligningsopgørelse. – Men også fordi lovforslaget primære fokus er at sikre at skatteprovenuet tilgår Danmark.

Hvorledes påvirker forslaget K/S investering i danske ejendomme?

Om end regeringens forslag i sin aktuelle form har til hensigt at stoppe, at skatteprovenuet tilgår andre lande, må det indledningsvist forventes, at også fremadrettede K/S investeringer i danske ejendomme berøres. Dette fordi det næppe vil være muligt at omgå dette ift. lovgivningen i EU, herunder reglerne om kapitalens frie bevægelighed.

Effekten vil imidlertid være minimal, da skatteelementet i år 1 ved investering i en afskrivningsberettiget ejendom er sekundær.

Lovforslaget kan i sin fulde form læses her.

Pressemeddelelse på Skatteministeriet hjemmeside kan læses her.

Tilbage

K/S Aarhus, Morten Børups Gade

Bestil prospekt

0% fuldtegnet

+%

Budgetteret forrentning

Læs mere

Det gamle posthus får nye ejere

Viborg Folkeblad bragte onsdag den 7. november en artikel om Blue Capitals udbud af den gamle posthus-ejendom på gågaden i Viborg. E…

07-10-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • K/S Viborg, Sct. Mathias Gade udsolgt

  Blue Capitals seneste og største udbudte investeringsprojekt K/S Viborg, Sct. Mathias Gade...

  30-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Blue Capital lancerer årets - måske - mest spændende ejendomsprojekt

  Tirsdag den 6. november 2018 kunne Blue Capital præsentere det største ejendomsprojekt til...

  07-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Stor efterspørgsel for deltagelse i K/S Aabenraa, Langebro

  K/S Aabenraa, Langebro blev udbudt fredag d. 5. oktober og var allerede to timer senere fu...

  19-10-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.