K/S Jysk Detail, Parallelvej åbnes for tegning i næste uge

Rentenedsættelse og lav inflation skaber et gunstigt miljø for Blue Capitals K/S projekter.

Kære Kunder, Samarbejdspartnere og Interesserede,

Først og fremmest tak for den flotte modtagelse af K/S Jysk Detail, Tranbjerg, der blev åbnet for tegning d. 15. april. Projektet blev fuldtegnet på under 10 dage, og overtagelsen af ejendommen er derfor fremrykket til 1. juli i stedet for 1. september 2014.

Den tidligere overtagelse medfører forbedret driftsresultat for projektet allerede i 2014, da driften naturligvis er overskudsgivende fra første dag.
 

Super Mario skriver historie – hvad betyder det for Blue Capitals kunder?

Ved udsendelse af juni Nyhedsbrevet fra Blue Capital A/S er det dagen efter at ECBs chef Mario Draghi skrev historie. Dette på baggrund af en rentenedsættelse, hvor bankerne i eurozonen nu skal betale for at placere penge i centralbanken.

Hvad betyder den lave rente for Blue Capitals kunder…
Helt overordnet er den lave rente naturligvis gunstig for såvel Blue Capitals eksisterende kunder som nye kunder. Dette i sagens natur fordi ejendomsinvestering og finansiering er tæt forbundet.
Men bag ved den usædvanlige lave rente findes et væsentligt parameter, der netop gør investering i danske erhvervsejendomme særdeles interessant.  – Det er den lave inflation.
 
Beskrivelsen af danske erhvervsejendomme som en ”inflationssikker investering” er traditionelt rettet mod, at lejeindtægten reguleres efter stigningen i nettoprisindekset (NPI). Herved opnås beskyttelse mod at realværdien udhules ved en høj inflation i samfundet. 

Med den helt usædvanlige lave inflation - på helt ned til årligt 0,5% - får ”Inflationssikker”  imidlertid en ganske anden betydning. Dette fordi, der i vores K/S’ers lejekontrakter med Lejerne typisk er indskrevet en årlig minimumsregulering af lejen på 1,5-2%.

Resultatet er, at realværdien af vores kunders investering - alt andet lige - væsentligt overstiger alternative investeringsmuligheder. – Også selvom vi optager 1. prioritetslånene med fast rente i 5-10 år.
 

K/S Jysk Detail, Parallelvej åbnes for tegning?

K/S Jysk Detail, Parallelvej åbnes for tegning i næste uge, hvor prospektet ligeledes kan rekvireres.
Som i vores seneste to udbudte K/S projekter med skatteincitament, er der igen tale om en nyopført ejendom udlejet til Jem & Fix A/S.

Ejendommen erhverves af Arkitekt Freddie Eriksen - Aarhus, der har gennemført projektet fra start til slut.
Beliggenheden er til formålet unik i et butikscenter i Kjellerup mellem Viborg og Silkeborg, hvor kundestrømmen sikres dels ved ejendommens beliggenhed, men også synergien mellem de andre lejere, der bl.a. tæller Netto Supermarked samt OK-Benzin - og Vaskehal.

Kontakt os direkte på mkj@bluecapital.dk eller tlf. 25 21 30 31, hvis du ønsker yderligere information om projektet.

Læs mere om Blue Capital A/S på næste side....


 

Velkommen hos Blue Capital A/S

- Vi laver formueprojekter - med og uden skatteincitament

Blue Capital A/S blev stiftet i 2010 med henblik på at skabe en platform, hvor der på baggrund af et indgående markedskendskab, grundighed og høj faglig kunnen er mulighed for at tilbyde danske investorer markedets bedste direkte ejendomsinvestering.

Vi henvender os til såvel private som selskabsinvestorer.

Tidligere udbud.
Siden stiftelsen har Blue Capital A/S udbudt ni ejendomsprojekter med en samlet købesum på + DKK 190 mio.

Alle projekterne har ved udbuddet modtaget en stor efterspørgsel hos potentielle investorer.

Hver gang har vi været taknemmelige for den udviste tillid fra såvel eksisterende som nye kunder.

Projekternes resultater.
I marts/april 2014 aflagde alle projekter udbudt af Blue Capital A/S årsregnskab. Alle med resultater, der indeholdte positive afvigelser i forhold til det budgetterede i de oprindelige prospekter.

For de af projekterne, der aflagde regnskab for 2. gang eller mere er gældende, at den indskudte egenkapital aktuelt forrentes årligt med min. 19% og helt op til over 31%.

Herudover har flere allerede efter tredje driftsår foretaget ekstraordinær årsudlodning på op til DKK 500.000,-.

Læs mere om vores allerede udbudte projekter og deres resultater på vores hjemmeside www.bluecapital.dk, hvor aflagte årsregnskaber ligeledes kan downloades.

Fokus er på formuetilvækst, sekundært skattebesparelse.

Som i andre K/S projekter, er der også i Blue Capitals projekter et skatteincitament. Fokus er imidlertid at skabe formuetilvækst for den enkelte investor, hvorfor skatteincitamentet for os er sekundært.

Således er også mange af vores kunder selskabsinvestorer samt privatpersoner med likvid egenkapital. Disse investerer mestendels uden skatteincitament, og har som primært fokus at opnå bedst mulig forrentning af egenkapitalen.

Skatteincitamentet giver dog for den private investor mulighed for at deltage uden anvendelse af egne midler, hvilket Blue Capital bistår den enkelte investor med at få struktureret.

Samarbejde med SKAT.
Blue Capital A/S har indgået samarbejdsaftale med Anpartskontrolordningen hos SKAT, hvortil alle Blue Capitals projekter indberettes før de udbydes.

Blue Capital A/S har tegnet professionel udbyderansvarsforsikring.

Blue Capital A/S blev d. 1. september 2011 godkendt af det internationale forsikringsselskab AIG (tidligere. CHARTIS) til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring med dækning op til DKK 5.000.000,- .

Som med alle andre forsikringer forventes den professionelle ansvarsforsikring aldrig at blive nødvendig. Forsikringen giver imidlertid vores kunder og finansielle samarbejdspartnere en øget tryghed omkring vores udbudte projekter.

Samtidig er forsikringen et udtryk for, at såvel Blue Capital A/S som dennes ledelse opfylder de restriktive krav, der stilles for at opnå godkendelse til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring.

Kopi af police kan rekvireres hos Blue Capital A/S


Klik her for at downloade nyhedsbrevet i pdf format.

Tilbage

K/S Aarhus, Morten Børups Gade

Bestil prospekt

0% fuldtegnet

+%

Budgetteret forrentning

Læs mere

Det gamle posthus får nye ejere

Viborg Folkeblad bragte onsdag den 7. november en artikel om Blue Capitals udbud af den gamle posthus-ejendom på gågaden i Viborg. E…

07-10-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • K/S Viborg, Sct. Mathias Gade udsolgt

  Blue Capitals seneste og største udbudte investeringsprojekt K/S Viborg, Sct. Mathias Gade...

  30-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Blue Capital lancerer årets - måske - mest spændende ejendomsprojekt

  Tirsdag den 6. november 2018 kunne Blue Capital præsentere det største ejendomsprojekt til...

  07-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Stor efterspørgsel for deltagelse i K/S Aabenraa, Langebro

  K/S Aabenraa, Langebro blev udbudt fredag d. 5. oktober og var allerede to timer senere fu...

  19-10-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.