Nye ansættelser og nye projekter i Blue Capital A/S

Blue Capital A/S forventer at udbyde yderligere tre projekter inden årets udgang.

Nye K/S projekter på vej fra Blue Capital A/S


Kære Kunder, Samarbejdspartnere og Interesserede,
Først og fremmest tak for den flotte modtagelse af projektet K/S Faxe Allé – Vinkelvej, der blev udbudt 22. maj 2013.

Trods en forestående sommerferie mødte projektet fra start en stor efterspørgsel. Allerede inden 1. juni kunne K/S Faxe Allé-Vinkelvej derfor meddeles fuldtegnet. Dette med finansieringsgivers godkendelse af de 10 kommanditister.

Vi kunne derfor forestå en tidligere overtagelse af ejendommen end planlagt. Dette til gavn for Køber, da projektet giver driftsoverskud fra første dag.

Siden afholdt sommerferie har vi arbejdet på efterårets kommende K/S udbud.
Vi forventer at udbyde yderligere tre projekter inden årets udgang.

Alle af samme høje standard som tidligere projekter, hvor en nøje udvælgelse af ejendommen sammen med en gennemtænkt finansieringsstruktur sikrer en attraktiv opsparing for de deltagende investorer.
 
 

K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup åbnes for tegning

Næste projekt - K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup - forventes at blive åbnet for tegning i uge 44.
Den erhvervede ejendom er udlejet til Fakta A/S og beliggende i Skødstrup ved Aarhus.

Beliggenheden er i en absolut topkategori. Særligt for en ejendom med tilladelse til at drive dagligvarebutik, da planloven fastsætter skærpede begrænsninger for disse.

Den fremtidige udvikling for området er ligeledes særdeles positiv.

Dels har Aarhus Kommune 139 parcelhusgrunde under udbud. Dette med under 200 meters afstand fra butikken. Dels vil ibrugtagningen af Aarhus Letbanes 1. etape om 4 år forventeligt medfører en yderligere befolkningsvækst for området.

Ejendommens køb finansieres gennem Realkredit Danmark og bank (ønskes anonymiseret). For såvidt angår realkreditlånet med en fast rente i 10 år. - Finansieringsstrukturen er således på mange måder identisk med projektet, K/S Ishøj Strandvej, som vi udbød sidste år.

Nye ansættelser hos Blue Capital A/S
Vi har på kontoret fået to nye dygtige kollegaer.
Allan Kjær (54 år), der er ansat som Investeringsrådgiver samt Jarl Lundgaard Marcher (30 år), der er ansat som studentermedhjælper.

Med den kommende lancering i november af vores nye hjemmeside, vil vores to nye kollegaer være præsenteret uddybende.

Endnu en Private Placement
Blue Capital A/S har i efteråret 2013 atter forestået en private placement. Denne gang har vi formidlet en velbeliggende boligudlejningsejendom i København på vegne af et pengeinstitut.

Ejendommen er indeholdende 2 erhvervslejemål og 8 boliglejemål. Blue Capital A/S havde endvidere til opgave at tilvejebringe tilfredsstillende finansieringstilbud, da en gældsovertagelse af eksisterende lån i ejendommen ikke var relevant.

Kontakt os direkte på mkj@bluecapital.dk eller tlf. 25 21 30 31, hvis du ønsker yderligere information om lignende sager.

Læs mere om Blue Capital A/S nedenfor....

 

Velkommen hos Blue Capital A/S

- Vi laver formueprojekter - med og uden skatteincitament


Blue Capital A/S blev stiftet i 2010 med henblik på at skabe en platform, hvor der på baggrund af et indgående markedskendskab, grundighed og høj faglig kunnen skulle være mulighed for at tilbyde danske investorer markedets bedste direkte ejendomsinvestering.

Vi henvender os til såvel private som selskabsinvestorer.

Tidligere udbud.
Siden stiftelsen har Blue Capital A/S udbudt syv ejendomsprojekter med en samlet købesum på + DKK 138 mio.

Alle projekterne har ved udbuddet modtaget en stor efterspørgsel hos potentielle investorer.

Hver gang har vi været taknemmelige for den udviste tillid fra såvel eksisterende som nye kunder.

Projekternes resultater.
I marts 2013 aflagde seks af projekterne udbudt af Blue Capital A/S årsregnskab. Alle med driftsresultater med markante positive afvigelser i forhold til det budgetterede i de oprindelige prospekter.

I april 2013 offentliggjorde rådgivningsfirmaet 360 Wealth en markedsanalyse, hvori Blue Capital A/S konkluderes at være den K/S udbyder i Danmark, der har den højeste tilfredshed blandt kunderne. 79% var således tilfredse eller meget tilfredse.

Fremtidig udvikling.
Sidstnævnte position vil vi til stadighed bestræbe os på både at fastholde og forbedre med målsætningen om fortsat at udbyde markedets bedste direkte ejendomsinvesteringer.

Fokus er på formuetilvækst, sekundært skattebesparelse.
Som i andre K/S projekter, er der også i Blue Capitals projekter et skatteincitament. Fokus er imidlertid at skabe formuetilvækst for den enkelte investor, hvorfor skatteincitamentet for os er sekundært.

Således er også mange af vores kunder selskabsinvestorer i form af holdingselskaber og lignende. Disse investerer mestendels uden skatteincitament, og har som primært fokus at opnå bedst mulig forrentning af egenkapitalen.

Skatteincitamentet giver dog for den private investor mulighed for at deltage uden hævning af egne midler, hvilket Blue Capital bistår den enkelte investor med at få struktureret.

Samarbejde med SKAT.
Blue Capital A/S har indgået samarbejdsaftale med Anpartskontrolordningen hos SKAT, hvortil alle Blue Capitals projekter indberettes før de udbydes.

Blue Capital A/S har tegnet professionel udbyderansvarsforsikring.
Blue Capital A/S blev d. 1. september 2011 godkendt af det internationale forsikringsselskab AIG (tidligere. CHARTIS) til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring med dækning op til DKK 5.000.000,-.

Som med alle andre forsikringer forventes den professionelle ansvarsforsikring aldrig at blive nødvendig. Forsikringen giver imidlertid vores kunder og finansielle samarbejdspartnere en øget tryghed omkring vores udbudte projekter.

Samtidig er forsikringen et udtryk for, at såvel Blue Capital A/S som dennes ledelse opfylder de restriktive krav, der stilles for at opnå godkendelse til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring.


Kopi af police kan rekvireres hos Blue Capital A/S


Klik her for at downloade nyhedsbrevet i pdf format.

Tilbage

K/S Aarhus, Morten Børups Gade

Bestil prospekt

0% fuldtegnet

+%

Budgetteret forrentning

Læs mere

Det gamle posthus får nye ejere

Viborg Folkeblad bragte onsdag den 7. november en artikel om Blue Capitals udbud af den gamle posthus-ejendom på gågaden i Viborg. E…

07-10-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • K/S Viborg, Sct. Mathias Gade udsolgt

  Blue Capitals seneste og største udbudte investeringsprojekt K/S Viborg, Sct. Mathias Gade...

  30-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Blue Capital lancerer årets - måske - mest spændende ejendomsprojekt

  Tirsdag den 6. november 2018 kunne Blue Capital præsentere det største ejendomsprojekt til...

  07-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Stor efterspørgsel for deltagelse i K/S Aabenraa, Langebro

  K/S Aabenraa, Langebro blev udbudt fredag d. 5. oktober og var allerede to timer senere fu...

  19-10-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.