Skatteforhold

"I/S - Interessentselskaber, K/S kommanditselskaber, P/S Partnerselskaber" sikrer dig fleksibiletet og optimal skatteplanlægning gennem konjunkturudligningsordningen.

Som privat investor kan du ved deltagelse i skattetransparente selskabskonstruktioner (I/S – interessentskaber,  K/S –kommanditselskaber, P/S - partnerselskaber) benytte særlige beskatningsregler under virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Konjunkturudligningsordningen giver dig i den sammenhæng en række fordele. Konjunkturudligningsordning er tilknyttet både virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen og indebærer, at en del af virksomhedsoverskuddet kan opspares mod betaling af en foreløbig skat svarende til årets selskabsskattesats på 22 pct. (2018-tal).  Ved senere hævning af det opsparede overskud, beskattes det hævede beløb inkl. den foreløbige betalte skat som personlig indkomst, og den foreløbige skat modregnes i den beregnede slutskat.

Det vil derfor for de fleste private investorer være hensigtsmæssigt at videreføre deres virksomhedsskatteordning, når fortjenesten realiseres gennem eksempelvis salg af K/S anparten eller hele ejendommen.

Som investor gennem virksomhedsordningen får du med andre ord modregnet den allerede betalt selskabsskat i din personindkomstsat ligesom du mulighed for at tilpasse udbetalinger af dit opsparede overskud over flere skatteår.

Af samme grund er investering gennem skattetransperante selskabskonstruktioner et rigtig godt alternativ til eksempelvis pensionsopsparinger, hvor der ikke er samme fleksibilitet ift. hvornår du kan hæve din opsparing.    

Læs mere her:
 

Lovtekster på Retsinformation.dk
Personskatteloven
Afskrivningsloven

Uddybende beskrivelser på Skatteministeriet.dk
Virksomhedsordningen

Tilbage

K/S Aarhus, Morten Børups Gade

Fuldtegnet

100% fuldtegnet

+12,33%

Budgetteret forrentning

Købesum: 43.496.173
Hæftelse v/ 10% ejerskab: 545.800
Formueforøgelse efter topskat 2038 v/10% ejerskab: DKK 1.860.186
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 1.215.000
Læs mere

Det gamle posthus får nye ejere

Viborg Folkeblad bragte onsdag den 7. november en artikel om Blue Capitals udbud af den gamle posthus-ejendom på gågaden i Viborg. E…

07-10-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • Datoer for afholdelse af generalforsamlinger 2019

  I anledning af de snart kommende årlige generalforsamlinger i samtlige af Blue Capitals pr...

  08-01-2019 - Nyheder
  Læs mere
 • Årets sidste ejendomsprojekt fuldtegnet på halvanden dag

  Blue Capitals seneste udbudte investeringsprojekt K/S Aarhus, Morten Børups Gade blev udbu...

  17-12-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • K/S Viborg, Sct. Mathias Gade udsolgt

  Blue Capitals seneste og største udbudte investeringsprojekt K/S Viborg, Sct. Mathias Gade...

  30-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.