Kundevilkår og datasikkerhed

Privatlivspolitik

1 Indledning
1.1 Denne meddelelse om databeskyttelse er information til dig, fordi Blue Capital A/S indsamler
oplysninger om dig.
 
2 Dataansvarlig for personlige oplysninger
2.1 Blue Capital A/S, Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 33254490 er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personlige oplysninger.
 
3 Formål med indsamling af personlige oplysninger og juridisk grundlag
3.1 Vi sørger for, at dine personlige oplysninger kun indsamles og behandles til følgende formål:
 
a) at lette leveringen af produkter og/eller tjenester, du har bestilt når der rekvireres prospekter på vores udbudte investeringsprodukter eller ønsker personlig kontakt. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve samt telefonisk opkald.
 
b) at såfremt du vælger at investere i et eller flere af vores investeringsprojekter indsamler vi oplysninger om indkomst- og formueforhold. Dette med formålet om dels at afdække dine muligheder og rådgive herom og dels med henblik på videresendelse til pengeinstitutter og realkreditselskaber med henblik på, at du opnår kreditgodkendelse til deltagelse i et eller flere af Blue Capitals udbudte investeringsprojekter. Dine informationer om indkomstog formueforhold anvendes endvidere løbende til ajourføring af engagementer hos pengeinstitutter samt realkreditselskaber, herunder også med henblik på at opnå forbedrede lånevilkår.
 
c) at give dig mulighed for at deltage i konkurrencer eller kampagner. Til dette formål indsamler vi navn, email, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder.
 
d) at give dig information om andre produkter, vi tilbyder, der ligner dem, du allerede har bestilt eller spurgt om. Til dette formål indsamler vi navn, e- mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder)
 
e) at give dig besked om ændringer af begivenheder. Til dette formål indsamler vi navn, elefonnummer, email
 
f) at hjælpe os med at forbedre vores websteder, produkter og tjenester. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), webadfærd
 
g) at oprette profiler for at sende dig personligt tilpasset markedsføring. De interesser, der forfølges i
forbindelse med profilering, er at opnå en forståelse af dine præferencer, så Blue Capital A/S kan
personliggøre annoncer og dermed give dig mere relevante tilbud på varer og tjenester. Logikken i den automatiserede behandling i forhold til profilering er statistikker og analyser. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), webadfærd.
 
3.2 Vores juridiske grundlag for behandling er:
a) Dit samtykke;
b) Behandling er nødvendig for udførelsen af en købsaftale, som du er part i;
c) Behandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som er pålagt Blue Capital A/S eller et selskab, du har købt ejerskab i,
d) Behandling er nødvendig med henblik på Blue Capital A/S eller en tredjeparts legitime interesser, og disse interesser tilsidesætter den registrerede persons interesser.
 
Hvis det juridiske grundlag for behandling er samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.
 
3.3 Vi opbevarer dine personlige oplysninger, indtil det ikke længere er relevant for Blue Capital A/S at opbevare dem, så længe det er i overensstemmelse med dansk lov. Hvis behandlingshjemlen er samtykke og du trækker dit samtykke tilbage som beskrevet i afsnit 6, beholder Blue Capital A/S dine personlige oplysninger i maksimalt 1 år derefter. Hvis dit samtykke ikke har været brugt i mere end 2 år, vil Blue Capital A/S slette dine personlige oplysninger.
 
4 Dine rettigheder
4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor i afsnit 6.
 
4.2 Du kan til enhver tid anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger, og at forkerte oplysninger rettes, slettes eller ændres ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor i afsnit 6. Du kan også anmode om begrænsning eller dataportabilitet eller gøre indsigelse imod, at vi behandler dine data, herunder at trække dit samtykke tilbage.
 
4.3 Hvis du har nogen klager over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte det danske datatilsyn.
 
4.4 Du har ret til når som helst at gøre indsigelse imod behandling af personlige oplysninger om dig til direkte markedsføring.
 
5 Overførsel af personlige oplysninger
5.1 Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber eller datterselskaber samt
professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.
 
5.2 Vores medarbejdere, agenter, forretningspartnere og leverandører har muligvis adgang til dine
personlige oplysninger i begrænset omfang efter behov med henblik på levering af en tjeneste til os eller for at give dem mulighed for at agere på vores vegne i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.
 
5.3 Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som nødvendigt for at overholde love, regler eller juridisk anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.
 
5.4 Vi overfører dine personlige oplysninger til
a) Anpartskontrolordningen hos SKAT
b) Erhvervsstyrelsen
c) Samarbejdende pengeinstitutter og realkreditselskaber.
d) Google Analytics
 
6 Kontaktoplysninger
6.1 Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse, om databeskyttelse eller brugen af de indsamlede oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:
 
Blue Capital A/S, Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 33254490. tlf.: 70 70 20 43
 
 

Sikkerhed

Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med fortrolighed og sikkerhed.
 
På vores hjemmeside iagttager vi alle forholdsregler for at beskytte vore brugeres informationer mod misbrug. Oplysninger om navn, adresse og e-mailadresse, indkomst- og formueoplysninger opbevares krypteret. Alle vores informationer er underlagt en streng biometrisk sikkerhed. Det vil blandt andet sige, at det kun er de medarbejdere, der har behov for oplysningerne for at kunne udføre en opgave, der har adgang til dem. Alle vores medarbejdere har modtaget omfattende instrukser i vores sikkerheds- og persondatabehandlingspolitik.
 
 

Links

Denne hjemmeside indeholder flere links. Du skal være opmærksom på, at Blue Capital A/S ikke er ansvarlig for administration og behandling af personoplysninger på disse linkede hjemmesider. Vi opfordrer derfor alle vores brugere til at være opmærksomme på, hvornår de forlader vores hjemmeside, samt sørge for at de altid læser de pågældende hjemmesiders politik for behandling af personoplysninger.
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.