15,05% i afkast i 2019

7-4-2020

Først og fremmest skal vi med nærværende bringe et stort tak til Blue Capitals eksisterende kunder for et flot telefonisk fremmøde til de årlige generalforsamlinger afholdt de sidste to weekender i marts.

COVID19 forudsatte en hurtig ”omsadling” vedrørende den praktiske gennemførsel af de ordinære generalforsamlinger. Med afsæt i Jeres positive tilbagemeldinger og vores egen oplevelse af generalforsamlingerne, er vi glade for, at vi fastholdte den planlagte gennemførsel.

 

55 generalforsamlinger med en samlet balance på ca. DKK 1,3 mia.

I skrivende stund er samtlige 2019 regnskaber udsendt til Blue Capitals investorer, og igen i år har vi måtte opjustere det gennemsnitlige afkast på den indskudte egenkapital.

I forhold til det realiserede afkast for 2019 blev det i gennemsnit 15,05% fordelt over hele porteføljen. Dette med 35,26% som årets højeste afkast og 6,3% for det laveste.

Spændet skyldes i høj grad variationen i selskabernes alder, hvor det førstnævnte nu er gået ind i det 10. driftsår og det sidstnævnte netop er gået ind i det andet driftsår.

Til dato – og uden undtagelse – stiger den positive afvigelse på afkastet jo ældre selskaberne er.

For så vidt prognosen for det gennemsnitlige årlige afkast over 20 år er dette opjusteret fra budgetteret 18,14% til nu 20,15% i årligt afkast.

For alle ovenstående beregninger er gældende, at afkastet alene er baseret på baggrund af driftsresultatet før regulering af ejendommenes værdi.  

Se den samlede oversigt over Blue Capitals udbudte projekter her, hvor selskabernes regnskab tillige kan downloades.

 

Fremadrettede investeringsmuligheder

Efter de seneste bevægelser i aktiemarkedet oplever vi en stigende interesse for vores fremtidige ejendomsprojekter. Særligt vedrørende projekter med dagligvarebutikker og byggemarkeder, der har vist sig særlig resistente ift. til den nuværende markedssituation.

Vi er derfor rigtig glade for, allerede nu at kunne løfte sløret for, at vi er ved at lægge sidste hånd på prospektet for næste udbud 

 

 
Nyeste projekt
fuldtegnet!

K/S Vejen Retail Center

Budgetteret forrentning
+ 17,16 %
Indskud v/10% ejerskab
DKK 1.069.000,-
Bestil prospekt
Læs mere
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.