Generationsskifte i Blue Capitals bestyrelse

1-5-2019

Kammeradvokat indtræder som Bestyrelsesformand i Blue Capital

Efter 6 år som Bestyrelsesformand for Blue Capital er advokat Kaj Andreasen fratrådt Blue Capitals Bestyrelse.

Blue Capitals direktør og hovedaktionær Martin Kibsgaard Jensen udtaler i den anledning:

Kaj Andreasen har været selskabets Bestyrelsesformand i mere end 2/3 af virksomhedens virke og været en uundværlig del af selskabets vækst og virke fra start til slut. Det var et stort fagligt løft for Blue Capital at Kaj Andreasen i 2013 takkede ja til posten som Bestyrelsesformand i en på daværende tidspunkt kun tre år gammel virksomhed, og tilmed på et tidspunkt, hvor offentlige udbudte ejendomsprojekter blev set på med en vis skepsis. 

Blue Capital omsatte ved Kaj Andreasens indtræden som bestyrelsesformand årligt ejendomme for ca. DKK 50 mio. og aflagde i første regnskabsår under hans formandskab et regnskab med et resultat efter skat på ca. DKK 150.000,-

Blue Capital har sidenhen totalt omsat ejendomme for mere end DKK  1,5 mia. og har netop aflagt årsregnskab for 2018 med et resultat efter skat på DKK 9,1 mio. 

Indtrædende bestyrelsesformand er advokat Henrik Puggaard, Partner hos Kammeradvokaten, Advokatfirmaet, Poul Schmith, der har speciale indenfor fast ejendom, herunder særligt OPP/OPS projekter, ejendomsudvikling og transaktioner, samt finansiel regulering inden for fast ejendom (FAIF).

Martin Kibsgaard Jensen udtaler i den anledning:

Henrik Puggaards kvalifikationer understøtter Blue Capitals position som Danmarks førende udbyder af erhvervsejendomme, hvor vi arbejder kompromisløst ud fra en forudsætning om, at vores høje standard altid afspejles i vores udbud. Herudover forventer vi at markedet i stigende grad vil blive underlagt regulering og diverse retningslinjer udstukket af Finanstilsynet, ligesom det er sandsynligt, at der til Blue Capitals produktsortiment vil komme ejendomsfonde eller lignende, der vil være underlagt FAIF-lovgivningen.

Blue Capitals bestyrelsen består efter formandsskiftet tillige af Jens Thomas Lange, Managing Partner i Trust Forsikring og Pension samt Martin Kibsgaard Jensen, Blue Capital.  

Uddybende spørgsmål kan rettes til:

Martin Kibsgaard Jensen, tlf. 25 21 30 31, mkj@bluecapital.dk

Henrik Puggaard, tlf. 22 67 82 60, hpu@kammeradvokaten.dk

Kontakt
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.