Om Blue Capital A/S

Velkommen hos Blue Capital A/S

Blue Capital A/S blev stiftet i 2010 med henblik på at skabe en platform, hvor der på baggrund af et indgående markedskendskab, grundighed og høj faglig kunnen, er mulighed for at tilbyde danske investorer markedets bedste direkte ejendomsinvestering.

Vi henvender os til såvel private- som selskabsinvestorer.


Tidligere udbud
Blue Capital A/S har siden 2010 - som stort set den eneste udbyder af ejendomsprojekter i Danmark - forestået transaktioner af danske ejendomme for mere end DKK 1,29 mia.

Blandt disse har der været udbudt i alt 44 K/S projekter med en samlet købesum på + DKK 839 mio. Herudover har vi som "private placement" formidlet og sikret finansiering af ejendomme for mere end DKK 458 mio. 

Alle projekterne har ved udbuddet modtaget en stor efterspørgsel hos potentielle investorer.

I 2017 udbød vi 8 projekter, heraf 5 projekter i 2. halvår, hvor projekterne blev udsolgt på 1-5 dage fra udbuddet. Vi vil 2018 øge antallet af projekter, og har allerede for første halvår forhandlet en række gode investeringssager på plads. Det er dog et begrænset antal ejendomme, der opfylder vores kvalitetskrav, hvorfor vi heller ikke i 2018 forventer at kunne følge med efterspørgslen. Vi har indtil videre udbudt 8 projekter i 2018.

Hvis du ikke har investeret gennem Blue Capital A/S før vil vi derfor opfordre til at kontakte os snarest med henblik på at drøfte dine muligheder.  


Projekternes resultater
I april 2018 aflagde vores udbudte projekter årsregnskaber. Alle med tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende resultater.

Samtlige regnskaber kan downloades på vores hjemmeside, hvor der ligeledes er mulighed for at se sammenligningstal på oprindeligt budgetterede og faktisk realiserede nøgletal.

Læs mere om resultaterne for vores udbudte projekter her.

For de af projekterne, der i 2017 aflagde regnskab for 2. gang eller mere, er gældende, at den gennemsnitlige årlige forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden var min. 15,22% og helt op til over 31%. 

Herudover har flere allerede efter tredje driftsår foretaget ekstraordinær årsudlodning på op til DKK 1.400.000,-. 


Fokus er på formuetilvækst
Fokus i vores projekter er at skabe formuetilvækst for den enkelte investor. K/S markedet har tidligere været præget af projekter med et stærkt skatteincitament. Dette har altid været sekundært for os, og incitamentet omkring fradrag i topskatten er i sin helhed fjernet  for privatpersoner ved vedtagelsen af kildeartsbegrænsning af skattemæssigt underskud i skattetransparente selskaber sommeren 2017.

Således er også mange af vores kunder selskabsinvestorer, samt privatpersoner med likvid egenkapital. Disse investerer uden skatteincitament, og har som fokus at opnå bedst mulig forrentning af egenkapitalen.

Ændringen af den skattemæssige behandling af negative skatteresultater i K/S selskaber har således lille eller ingen betydning for investering i Blue Capitals projekter.


Samarbejde med SKAT
Blue Capital A/S har indgået en samarbejdsaftale med Anpartskontrolordningen hos SKAT, hvortil alle Blue Capitals projekter indberettes, før de udbydes.


Blue Capital A/S har tegnet en professionel udbyderansvarsforsikring
Blue Capital A/S har siden d. 1. september 2011 været godkendt til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring.

Som med alle andre forsikringer forventes den professionelle ansvarsforsikring aldrig at blive nødvendig. Forsikringen giver imidlertid vores kunder og finansielle samarbejdspartnere en øget tryghed omkring vores udbudte projekter.

Samtidig er forsikringen et udtryk for, at såvel Blue Capital A/S som dennes ledelse opfylder de restriktive krav, der stilles for at opnå godkendelse til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring.

Kopi af police kan rekvireres hos Blue Capital A/S 
 

Dine fordele som kunde hos Blue Capital A/S 

Når du investerer gennem Blue Capital A/S, har du sikkerhed for, at alle projekter indeholder advokaterklæring med tilhørende juridisk rapport, ligesom der også altid foreligger revisorerklæring, der bekræfter budgetter og den korrekte anvendelse af de skattemæssige forudsætninger.

Når du investerer gennem Blue Capital A/S, har du endvidere vished for, at vi som en af de eneste udbydere i Danmark tilbyder dig produkter, der har forsikringsdækning gennem en Professionel Udbyderansvarsforsikring samt dækning imod økonomisk kriminalitet.

Ligeledes har Blue Capital A/S indgået samarbejde med Anpartskontrolordningen hos SKAT, hvortil alle K/S-projekter udbudt af Blue Capital A/S indberettes før udbud.

 

Som kunde opnår du en betydelig fordel ved at investere gennem Blue Capital A/S frem for investering på egen hånd.

Du opnår - blandt andet - bedre finansieringsvilkår på baggrund af vores størrelse, ligesom du indtræder i stordriftsfordelene ved eksempelvis forsikringsselskaberne, revisor og ejendomsadministratorerne.

Herudover trækker du på vores erfaring og ekspertise ved udvælgelse af ejendommen og ikke mindst ved selve handlen. Dette såvel ved forhandling af købsaftalen, tinglysningsprocessen og sikring af tilfredsstillende sikkerheder før købesummer og garantier frigives.

Læs mere om vores samarbejdspartnere.


Læs om vores holdninger til indkøb, finansiering og rådgivning.


Blue Capital A/S har besøgsadressen på adressen: Marselis Tværvej 4, DK-8000 Aarhus C

K/S Aarhus, Morten Børups Gade

Bestil prospekt

0% fuldtegnet

+%

Budgetteret forrentning

Læs mere

Det gamle posthus får nye ejere

Viborg Folkeblad bragte onsdag den 7. november en artikel om Blue Capitals udbud af den gamle posthus-ejendom på gågaden i Viborg. E…

07-10-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • K/S Viborg, Sct. Mathias Gade udsolgt

  Blue Capitals seneste og største udbudte investeringsprojekt K/S Viborg, Sct. Mathias Gade...

  30-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Blue Capital lancerer årets - måske - mest spændende ejendomsprojekt

  Tirsdag den 6. november 2018 kunne Blue Capital præsentere det største ejendomsprojekt til...

  07-11-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Stor efterspørgsel for deltagelse i K/S Aabenraa, Langebro

  K/S Aabenraa, Langebro blev udbudt fredag d. 5. oktober og var allerede to timer senere fu...

  19-10-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.