Revisor

PwC

http://www.pwc.dk

Blue Capital A/S samarbejder med PwC omkring afgivelse af revisorerklæring og revision.

PwC er et verdens største revisions- og rådgivningshuse. Valget af dem er foretaget på baggrund af deres faglige bredde og ekspertise med K/S investeringer i ejendomme.

 

Deloitte

http://www.deloitte.dk

Blue Capital A/S samarbejder med Deloitte omkring afgivelse af revisorerklæring og revision.

Deloitte er Danmarks og verdens største revisions- og rådgivningshus. Valget af dem er foretaget på baggrund af deres faglige bredde og ekspertise - herunder Fast Ejendom.

Partner og Statsautoriseret revisor Jacob Nørmark er vores faste samarbejdspartner ved Deloitte.

 

BDO

http://www.bdo.dk

Blue Capital A/S samarbejder med BDO omkring afgivelse af revisorerklæring og revision.

BDO er et af Danmarks største revisionshuse. Valget af dem er foretaget på baggrund af deres faglige bredde og ekspertise. 

Stats.aut. revisor Flemming Bro Lund hos BDO er tilknyttet Blue Capital A/S og er en af de førende revisorer på området i Danmark. 

 

Advokat

Gangsted

http://www.gangsted.dk

Gangsted Advokatfirma er specialister indenfor fast ejendom og påtager sig alle typer af sager indenfor dette område. Gennem fire generationer har Gangsted Advokatfirma opbygget en omfattende juridisk ekspertise indenfor ejendomsjura og administration. Siden starten har de valgt at fokusere på ejendomme og er på dette felt blandt Danmarks førende.

Advokater fra Gangsted Advokatfirma sidder i huslejenævn, er lægdommere i boligretten, voldgiftsdommere og fungerer desuden som foredragsholdere og undervisere ved Københavns Universitet.

Virksomheden har afdelinger for hhv. advokatopgaver og ejendomsadministration. Begge afdelinger er under samme tag og er således i stand til at tilbyde kunderne en service, der omfatter alle relevante kompetencer, når det drejer sig om fast ejendom.

Blue Capital A/S anvender Gangsted Advokatfirma i forbindelse med juridisk due diligence på udbudte K/S projekter, herunder berigtigelse af ejendomshandler samt udarbejdelse af advokaterklæringer på prospekter.

Kromann Reumert

http://www.kromannreumert.com Blue Capital A/S anvender Kromann Reumert i forbindelse med juridisk due diligence på udbudte K/S projekter, herunder berigtigelse af ejendomshandler samt udarbejdelse af advokaterklæringer på prospekter.

Kromann Reumert er et af Danmarks største og førende advokatfirmaer og er valgt på grund af deres store erfaring inden for området Fast Ejendom.

SKAT

SKAT

Blue Capital A/S har indgået en samarbejdsaftale med Anpartskontrolordningen hos SKAT, hvortil prospektmaterialet på K/S projekterne, samt købsaftalen mellem sælgere og K/S projekterne tilsendes.

Ligeledes fremsender Blue Capital A/S hvert år kopi af de aflagte årsregnskaber på K/S projekterne til Anpartskontrolordningen.

Samarbejdsaftalen er indgået for at sikre, at ejerkredsens forskudsopgørelse og selvangivelse forløber let og ubesværet. Ligesom samarbejdsaftalen sikrer, at investorerne kan indberette den udvidede selvangivelse elektronisk.

Forsikring

AIG

http://www.aig.dk Blue Capital A/S har gennem et af verdens største forsikringsselskaber AIG (tidl. Chartis) tegnet en professionel udbyderansvarsforsikring.

Forsikringen sikrer, at investorerne kompenseres, såfremt der opstår tab som følge af fejl, Blue Capital A/S kan drages til ansvar for.

Forsikringen giver vores kunder og finansielle samarbejdspartnere en øget tryghed omkring vores udbudte projekter og er samtidig et udtryk for, at såvel Blue Capital A/S som dennes ledelse opfylder de restriktive krav, der stilles for at opnå godkendelse til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring.

Gjensidige forsikring

http://www.gjensidige.dk Ved mange af ejendommene udbudt af Blue Capital A/S anvendes Gjensidige Forsikring. Hos Blue Capital vægter vi sikkerheden højt og vælger således altid at forsikre disse ejendomme med udvidet forsikringsdækning.

Denne udvidede dækning kaldes ved Gjensidige Forsikring "Pludselig Skade".

Ejendommene er dermed forsikret ud over almindeligt dækningsomfang for tilsvarende ejendomme. 

HDI Gerling

https://www.hdi.global/dk/dk Blue Capital A/S samarbejder med HDI Gerling omkring tegning af kriminalitetsforsikring.

Kriminalitetsforsikringen er med udvidet dækning og sikrer bl.a. K/S'et mod direkte formuetab som følge af tredjemands kriminelle handlinger med forsæt.

Byggeteknisk gennemgang

Alectia

http://www.alectia.dk Alectia er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder.

Ved overtagelse af en ejendom er det vigtigt at sikre, at ejendommen afleveres uden fejl og mangler.

Blue Capital A/S samarbejder med Alectia om byggeteknisk gennemgang inden overtagelsen af ejendommen - Herunder en fysisk gennemgang af ejendommen, samt en gennemgang af ejendommens dokumenter.

Dansk Butikstjeneste A/S

http://www.db-as.dk/ Dansk Butikstjeneste A/S vil umiddelbart efter K/S projekternes overtagelse af ejendommene foretage en byggeteknisk gennemgang af ejendommene. Evt. fejl og mangler skal herefter udbedres af Sælger inden for 6 mdr.

Ejendomsadministration

Salling Ejendomsadministration A/S

http://www.ceadm.dk Salling Ejendomsadministration (Tidl. Colliers Ejendomsadministration) er kendt og respekteret for en målrettet og effektiv arbejdsindsats, hvor fokus til enhver tid er at opfylde den enkelte kundes forventninger.

Taurus Ejendomsadministration

http://www.taurus.dk/ Taurus Ejendomsadministration tilbyder professionel ejendomsadministration af investeringsejendomme - tager ejerskab samt arbejder proaktivt for at skabe værdi.

Taurus Ejendomsadministration varetager aktuelt over 7.500 lejemål.

K/S Sorø, Holberg Arkaden

Bestil prospekt

90% fuldtegnet

+17,18%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 26.272.656
Hæftelse v/ 10% ejerskab: DKK 300.000
Formueforøgelse efter topskat 2039 v/10% ejerskab: DKK 1.217.493
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 705.000
Læs mere

Stop for lukrativ skattefinte får flere til at satse på ejendomme

Børsen kigger i ny artikel nærmere på hvordan ændringen af skattereglerne angående skattetransparente enheder, folketinget vedtog si…

12-01-2018 - Artikler
Læs mere
Se alle artikler
 • K/S Hørsholm, Usserød Kongevej udsolgt

  Blue Capitals senest udbudte investeringsprojekt K/S Hørsholm, Usserød Kongevej blev udbud...

  02-07-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • Blue Capital aflægger regnskab

  Blue Capital aflægger i dag regnskab. Direktør Martin Kibsgaard Jensen har i den anledning...

  30-03-2018 - Nyheder
  Læs mere
 • K/S Fredericia, Vejlevej udsolgt

  Blue Capitals senest udbudte investeringsprojekt K/S Fredericia, Vejlevej blev udbudt tors...

  25-03-2018 - Nyheder
  Læs mere
Se alle nyheder
Bliv ringet op
Jeg vil gerne modtage jeres nyhedsbrev og samtidig acceptere samtykkebetingelserne.

Når du kontakter os via denne formular, gemmer vi dine oplysninger, indtil behandlingen af din henvendelse er afsluttet hos os. For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke anfører følsomme personoplysninger i felterne. Såfremt du alligevel måtte gøre det, vil sådanne oplysninger blive slettet straks efter modtagelsen hos os.