+ 21,25%
Aktuel forrentning
+ 18,29%
Budgetteret forrentning
DKK 460.000,-
Indskud v/10% ejerskab

Investeringsprojekt

K/S Aarhus Detail, Lystrup

Ejendommen bliver en del af et nyt erhvervsområde ved byporten til Lystrup - beliggende med meget høj eksponeringsværdi i rundkørslen ved motorvejsafkørslen til Lystrup og Risskov/Egå.

 

Særlige kendetegn ved projektet:

  •     DKK 460.000,- i kontantindskud med mulighed for hel eller delvis finansiering
  •     Skattefradrag i 2015 på DKK 99.104,-
  •     Formueforøgelse efter SKAT i 2035 på DKK 753.916,-
  •     Starthæftelse på DKK 408.300,-   
  •     Hæftelsen er efter ca. 5 år reduceret til DKK 100.000,-
  •     Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 5.720.196,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode
  •     Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og Deloitte

Beliggenhed:

Ejendommen bliver en del af et nyt erhvervsområde ved byporten til Lystrup - beliggende med meget høj eksponeringsværdi i rundkørslen ved motorvejsafkørslen til Lystrup og Risskov/Egå.

Ejendommen opføres i et kommende erhvervs- og butikscenter i Lystrup ved Aarhus. Lokalplanen for det 2,5 hektar store område blev godkendt i foråret 2015, og jem & fix butikken får centrets bedste beliggenhed.

jem & fix butikken udgør sammen med en Uno-X første etape. Det er offentliggjort, at der forhandles om etablering af en Burger King-restaurant, ligesom der forventes kontorlokaler i en del af bygningerne i de kommende etaper. Lokalplanen giver endvidere mulighed for ny bebyggelse til bl.a. pengeinstitut og hotel.

Ejendommen placeres med stor synlighed ud mod rundfordeleren/rundkørslen ved motorvejsafkørslen til Lystrup og Risskov/Egå, som ved sin færdiggørelse i 2008 var Nordeuropas største. jem & fix butikken har facade ud mod Sønderskovvej, der er Lystrups primære indfaldsvej, og Aarhus Kommune opgjorde i 2014 årsdøgntrafikken til 10.800 køretøjer. Beliggenheden og infrastrukturen fremtidssikrer dermed investeringsprojektet.

Hvad kan vi hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem
Bestil materiale
Beliggenhed
Specifikationer
fuldtegnet!
+ 21,25%
Aktuel forrentning
+ 18,29%
Budgetteret forrentning
Indskud v/10% ejerskab
DKK 460.000,-
Købesum
DKK 15.414.285,-
Starthæftelse v/10% ejerskab
DKK 408.300,-
Restgæld ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode
DKK 5.720.196,00,-
Intet krav om kontantindskud
DKK 0,-
Formueforøgelse efter topskat 2035 v/10% ejerskab
DKK 753.916,-
Erhvervsstyrelsen
Find flere oplysninger om virksomheden i det officielle CVR-register.
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.