+ 17,01%
Aktuel forrentning
+ 16,24%
Budgetteret forrentning
DKK 430.000,-
Indskud v/10% ejerskab

Investeringsprojekt

K/S Aarhus Detail, Rema 1000 Trige

Ejendommen er lejet ud til Rema 1000 Danmark A/S og er placeret med en særdeles god beliggenhed i Trige - 12 km fra Aarhus C og 26 km fra Randers C. Ejendommen er placeret med stor synlighed ud mod Randersvej, der er byens hovedfærdselsåre. Ejendommen har dermed en unik placering for byens mange pendlere, der dagligt kører til/fra Aarhus og Randers.

 

Særlige kendetegn ved projektet:

  • DKK 0,- i kontantindskud, da Blue Capital sikrer finansiering af investorindskuddet på DKK 430.000.- ved 10% ejerskab.
  • Advokat- og revisorerklæring fra Kromann Reumert og BDO.
  • Fornyet lejekontrakt i 2014 med uopsigelighed for Lejer frem til 2030.
  • Usædvanligt lavt lejeniveau med en leje pr. m2 på DKK 1.037,-
  • Skattefradrag i 2015 ved 10% ejerskab = DKK 90.467,-
  • Formueforøgelse efter SKAT i 2035 ved 10% ejerskab = DKK 661.074,-
  • Starthæftelse v/10% ejerskab = DKK 408.000,-
  • Hæftelsen v/10% ejerskab er, jf. budgetterne, reduceret til DKK 100.000,- ca. 8 år før Lejers uopsigelighed udløber.
  • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 3.808.350,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.

Beliggenhed:

Ejendommen er lejet ud til Rema 1000 Danmark A/S og er placeret med en særdeles god beliggenhed i Trige - 12 km fra Aarhus C og 26 km fra Randers C. Ejendommen er placeret med stor synlighed ud mod Randersvej, der er byens hovedfærdselsåre. Ejendommen har dermed en unik placering for byens mange pendlere, der dagligt kører til/fra Aarhus og Randers.

Rema 1000 butikken er sammen med en Dagli' Brugsen de eneste dagligvarebutikker i byen, hvorfor kundegrundlaget er stort. Den unikke beliggenhed og det store stabile kundegrundlag har givetvis været medvirkende til, at Rema 1000 butikken i Trige i 2012 blev kåret som den bedste Rema 1000 butik i Region Østjylland.

Kundegrundlaget for butikken vil endvidere stige betydeligt i forbindelse med udviklingen af et nyt boligområde på den anden side af Randersvej. Her giver gældende lokalplan mulighed for udstykning, byggemodning og salg af 62 kommunale parcelhusgrunde, seks stor parceller og en institutionsgrund. Grundene forventes at udbydes til salg med overtagelse i 2015. Lokalplanen er endvidere kun en del af et større udlagt byvækstområde i Trige. Det udlagte byvækstområde er en del af Aarhus Kommunes byudviklingsstrategi.

Hvad kan vi hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem
Bestil materiale
Beliggenhed
Specifikationer
fuldtegnet!
+ 17,01%
Aktuel forrentning
+ 16,24%
Budgetteret forrentning
Indskud v/10% ejerskab
DKK 430.000,-
Købesum
DKK 15.400.000,-
Restgæld ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode
DKK 3.808.350,-
Starthæftelse v/10% ejerskab
DKK 408.000,-
Skattefradrag 2015 v/10% ejerskab
DKK 90.467,-
Formueforøgelse efter topskat 2035 v/10% ejerskab
DKK 661.074,-
Erhvervsstyrelsen
Find flere oplysninger om virksomheden i det officielle CVR-register.
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.