+ 16,69%
Aktuel forrentning
+ 13,83%
Budgetteret forrentning
DKK 3.804.000,-
Indskud v/10% ejerskab

Investeringsprojekt

K/S Aarhus Detail, Risskov Brynet

K/S Aarhus Detail, Risskov Brynet består af en yderst velbeliggende og nyopført ejendom i Aarhus N - indeholdende både en Netto- og MENY-butik samt parkeringskælder og tilhørende parkeringspladser. Ejendommen er beliggende med facadeværdi direkte mod Ringvejen (O2) i Aarhus og som en del af Risskov Brynet, der udgør en helt ny bydel - bestående af en lang række nye boliger - og som stadig er under udvikling.
 

Dagligvarebutikkerne er udlejet til KFI Erhvervsdrivende Fond - med en egenkapital + DKK 3,1 mia. - på en lejekontrakt med indledende bindingsperiode for Lejer frem til 1. maj 2035. Lejer fremlejer ejendommen til brug for Netto og MENY på lejekontrakter indeholdende 15 års uopsigelighed. 

 

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Yderst attraktiv topbeliggenhed i Risskov Brynet i Aarhus.
  • Usædvanligt stærk Lejer i form af KFI Erhvervsdrivende Fond med egenkapital på +DKK 3,1 mia.
  • Indledende bindingsperiode for Lejer frem til 1. maj 2035.
  • Investorindskud v/10% ejerskab på DKK 3.804.000,-.
  • Ejendommens startafkast er 5,30%.
  • Attraktiv finansieringspakke med begrænset pro rata kaution.
  • Advokaterklæring fra Advokatfirmaet Poul Schmith, Kammeradvokaten I/S og revisorerklæring fra Deloitte.

 

Beliggenhed:

Ejendommen er opført som en del af det samlede beboelses- og erhvervsbyggeri Risskov Brynet, der udgør en helt ny bydel i det nordlige Aarhus.

Området er beliggende i nær tilknytning til boligbebyggelse - særligt mod syd, øst og vest. Ud over områdets allerede etablerede boligområder, er der med opførelsen af selve Risskov Brynet etableret yderligere et betydeligt antal boligenheder ved Ejendommen. Risskov Brynet forventes samlet at skulle indeholde 1.500-1.800 nye boliger når bydelen i 2023 er fuldt udbygget. 
 
Ejendommen er opført med stor synlighed og facadeværdi på hjørnet af Vejlby Ringvej og Vindrosen. Vejlby Ringvej udgør starten på Ringvejen (O2), der forbinder alle ind- og udfaldsveje rundt om Aarhus. 
 
Det store antal boliger i og omkring Risskov Brynet, samt den trafikale aktivitet på Vejlby Ringvej, er med til at underbygge Ejendommens attraktive beliggenhed. Den gode beliggenhed afspejles samtidig af den store handelsaktivitet, der er i området. På den - for Ejendommen - modsatte side af Vejlby Ringvej er Veri Centret beliggende. Veri Centret har hvert år omtrent to millioner besøgende, og består af 20 butikker, heriblandt fire dagligvarebutikker. Ejendommen er således beliggende i et område, der er præget af den i forvejen veletablerede færdsel og handelsaktivitet. 
 

Se den fulde dronevideo af Ejendommen og dens nærområde nedenfor.

Hvad kan vi hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem
Bestil materiale
Beliggenhed
Specifikationer
fuldtegnet!
+ 16,69%
Aktuel forrentning
+ 13,83%
Budgetteret forrentning
Indskud v/10% ejerskab
DKK 3.804.000,-
Ejendommens startafkast
5,30%
Ejendommens købesum
DKK 118.500.000,-
Budgetteret udlodning i 2024 v/10% ejerskab
DKK 1.252.749,-
Formueforøgelse efter topskat i 2040 v/10% ejerskab
DKK 5.715.052,-
Starthæftelse v/10% ejerskab
DKK 1.650.000,-
Erhvervsstyrelsen
Find flere oplysninger om virksomheden i det officielle CVR-register.
Bliv ringet op
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.