+ 22,67%
Aktuel forrentning
+ 18,97%
Budgetteret forrentning
DKK 814.000,-
Indskud v/10% ejerskab

Investeringsprojekt

K/S Dansk Detail, Ikast-Maribo

K/S Dansk Detail, Ikast-Maribo består af to velbeliggende og nyopførte jem & fix byggemarkeder - udlejet til jem & fix A/S - i henholdsvis Ikast og Maribo, samt Go'on-tankstation - udlejet til Go'on Gruppen A/S - i Ikast. 

 

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Stærk Ankerlejer i form af jem & fix A/S.
  • Geografisk spredning på ejendommenes beliggenheder.
  • Indledende bindingsperiode for Ankerlejer frem til 1. marts/maj 2030.
  • Investorindskud v/10% ejerskab på DKK 814.000,-.
  • Ejendommenes samlede startafkast er 7,83%.
  • Årlige udlodninger allerede fra 2025.
  • Attraktiv finansieringspakke med begrænset pro rata kaution.
  • Advokaterklæring fra Gangsted Advokatfirma og revisorerklæring fra Deloitte.

 

Beliggenheder:

jem & fix har i både Ikast og Maribo været at finde i flere år. Begge ejendomme er således nye lejemål for jem & fix i de to byer. jem & fix har generelt i løbet af 2019 flyttet en række af deres byggemarkeder fra mindre lejemål til lokationer med god plads ved primære ind- og udfaldsveje. Lejer kender - qua de nuværende beliggenheder i både Ikast og Maribo - de nye beliggenheder yderst godt og har ligeledes et veletableret kendskab til kundegrundlaget i de to byer. Med de to flytninger rykker jem & fix ind i nye og tidssvarende forhold med markant mere plads end under de nuværende forhold.

 

Ikast

jem & fix byggemarkedet samt Go'on tankstationen opføres få hundrede meter fra Herningmotorvejens til- og afkørsel 37 Ikast Ø, der som eneste afkørsel ved Ikast kan betjene trafikken fra både øst og vest, idet afkørsel 38 Ikast C – omtrent to kilometer vest for La Cours Vej 21 – udelukkende er etableret med afkørsel til trafikken fra vest. 

Beliggenhed må betegnes som særdeles god, med synlighed fra Jyllandsgade, der fungerer som den primære indfaldsvej for trafikken i syd- og nordgående retning mellem Ikast midtby og Herningmotorvejen, samt Ikast og det sydlige opland. 

Langs Jyllandsgade findes en række erhvervsaktører, hvor de mest prominente er Rema 1000 og STARK. Ydermere er McDonalds i færd med at etablere en ny restaurant på La Cours Vej ved Herningmotorvejen, ligesom det forventes, at der opføres både en Oil- og OK-tankstionen. Foruden erhvervsaktørerne i området, er der umiddelbart nord for byggemarkedet og tankstationen store boligkvarterer. 

 

Maribo

jem & fix byggemarkedet opføres med direkte facadeværdi mod C.E. Christiansens Vej, der - som en del af Hovedvej 153 - fungerer som gennemgående strækning i den nordlige del af Maribo bymidte. Foruden direkte facadeværdi mod C.E. Christiansens Vej opføres det nye byggemarked med nær tilknytning til Sydmotorvejen E47.

Butikkens absolutte nærområde præges hovedsageligt af en stor del af byens erhverv, der befinder sig i den nordlige ende af byen. Foruden det omkringliggende erhvervsområde befinder byens beboelseskvarterer sig blot 300-400 meter syd for byggemarkedet. 

 

Se den fulde dronevideo af ejendommene og deres nærområder nedenfor.

Hvad kan vi hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem
Bestil materiale
Beliggenhed
Specifikationer
fuldtegnet!
+ 22,67%
Aktuel forrentning
+ 18,97%
Budgetteret forrentning
Indskud v/10% ejerskab
DKK 814.000,-
Ejendommenes samlede startafkast
7,83%
Ejendommens købesum
DKK 25.543.048,-
Budgetteret udlodning i 2025 v/10% ejerskab
DKK 425.464,-
Formueforøgelse efter topskat i 2040 v/10% ejerskab
DKK 1.448.583,-
Starthæftelse v/10% ejerskab
DKK 470.000,-
Erhvervsstyrelsen
Find flere oplysninger om virksomheden i det officielle CVR-register.
Bliv ringet op
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.