+ 22,61%
Aktuel forrentning
+ 20,53%
Budgetteret forrentning
DKK 650.000,-
Indskud v/10% ejerskab

Investeringsprojekt

K/S Fynsk Detail, Fakta Odense

Fakta butikken er opført i 2015 med en af de absolut bedste beliggenheder i den sydvestlige del af Odense. Den er placeret med stor synlighed ud mod Faaborgvej, der dels er en af byens primære indfaldsveje fra Fynske Motorvej (E20), og dels har et stort antal omkringliggende boliger.

 

Særlige kendetegn ved projektet:

  • DKK 650.000,- i kontantindskud ved 10% ejerskab - med mulighed for hel eller delvis finansiering.
  • Advokat- og revisorerklæring fra Kromann Reumert og BDO.
  • 15 års uopsigelighed for Lejer (tidligst fraflytning 1. marts 2030).
  • Skattefradrag i 2015 ved 10% ejerskab = DKK 127.988,-
  • Formueforøgelse efter SKAT i 2035 ved 10% ejerskab = DKK 1.368.388,-
  • Starthæftelse v/10% ejerskab = DKK 561.600,-
  • Hæftelsen v/10% ejerskab er, jf. budgetterne, reduceret til DKK 100.000,- ca. 9 år før Lejers uopsigelighed udløber.
  • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 5.994.119,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

Fakta butikken er opført i 2015 med en af de absolut bedste beliggenheder i den sydvestlige del af Odense. Den er placeret med stor synlighed ud mod Faaborgvej, der dels er en af byens primære indfaldsveje fra Fynske Motorvej (E20), og dels har et stort antal omkringliggende boliger.

Fakta butikken er opført ved siden af et handelsområde på Faaborgvej med en Sydbank filial, Netto dagligvarebutik og en Statoil servicestation. Blue Capital vurderer, at Fakta butikken har opnået de bedste adgangs - og parkeringsforhold fra Faaborgvej i forhold til det øvrige handelsområde.

Motorvejstilslutningen til Fynske Motorvej er blot 2 minutters kørsel fra butikken, og de mange pendlere, som kører til og fra Odense, kommer dermed dagligt forbi ejendommen.

Fakta butikken har med sin placering på Faaborgvej del i et stort kundegrundlag i bydelene Dalum og Sanderum, der begge danner rammen om store boligkvarterer med i alt ca. 13.000 indbyggere kun 3 km fra Odense centrum.

Den stigende trafik på Fynske Motorvej forventes ligeledes at resultere i en øget trafik på indfaldsvejene til Odense by, herunder på Faaborgvej, hvor Fakta butikken er placeret med stor synlighed. Som resultat heraf starter arbejdet med ombygning af tilslutningsanlægget ved Assensvej/Faaborgvej forventeligt i løbet af efteråret 2015 og forventes afsluttet inden udgangen af 2017.

Hvad kan vi hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem
Bestil materiale
Beliggenhed
Specifikationer
fuldtegnet!
+ 22,61%
Aktuel forrentning
+ 20,53%
Budgetteret forrentning
Indskud v/10% ejerskab
DKK 650.000,-
Købesum
DKK 23.076.923,-
Restgæld ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode
DKK 5.994.119,-
Starthæftelse v/10% ejerskab
DKK 531.600,-
Intet krav om kontantindskud
DKK 0,00,-
Formueforøgelse efter topskat 2035 v/10% ejerskab
DKK 1.368.388,-
Erhvervsstyrelsen
Find flere oplysninger om virksomheden i det officielle CVR-register.
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.