+ 24,97%
Aktuel forrentning
+ 21,61%
Budgetteret forrentning
DKK 655.000,-
Indskud v/10% ejerskab

Investeringsprojekt

K/S Herning, Dæmningen 17

Ejendommen er opført i Herning med stor synlighed mod Dronningens Boulevard, den primære indfaldsvej til Herning fra Silkeborgsiden, da den er en direkte videreførsel af Herningmotorvejen og primære gennemfartsvej fra øst til vest. 

 

Særlige kendetegn ved projektet:

 • Særdeles velbeliggende ejendom udlejet til Dagrofa ApS
 • Lejekontrakt med en indledende binding for Lejer frem til 2028
 • Ejendommens startafkast er på 6,86%
 • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital på over 21%
 • Lejer har ansvaret for både det indvendige - og udvendige vedligehold af ejendommen
 • DKK 655.000 i kontantindskud ved 10% ejerskab.
 • Forventet udlodning allerede i år 2022 på + DKK 318.000 ved 10% ejerskab, hvilket svarer til ca. 49% af investorindskuddet.
 • Lavt lejeniveau på DKK 573,- pr. m²
 • Lejer er i uopsigelighedsperioden givet en rabat på lejen på ca. DKK 210.000,- årligt.
 • Hæftelse ved 10% ejerskab på DKK 260.000,-
 • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted Advokatfirma og Deloitte

Beliggenhed:

Ejendommen er opført i Herning med stor synlighed mod Dronningens Boulevard, den primære indfaldsvej til Herning fra Silkeborgsiden, da den er en direkte videreførsel af Herningmotorvejen og primære gennemfartsvej fra øst til vest.

Ejendommen ligger sammen med en Aldi, hvor disse to butikker er de eneste, der er direkte synlige fra Dronningens Boulevard.

Herning er en by i positiv udvikling. Befolkningen i Herning by er steget med 8,3% fra 2011 til start 2017, mens Region Midtjylland har haft en udvikling på 3.4%.

Årsdøgnstrafikken på Dronningens Boulevard umiddelbart ud for ejendommen er i 2016 opgjort til 15.811. Der er i 2013 etableret et lyskryds ved Dæmningen på Dronningens Boulevard, der giver nem adgang for trafikken.

Ejendommen har huset dagligvarebutik siden 2004 og er således indgroet i forbrugerens bevidsthed.

Hvad kan vi hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem
Bestil materiale
Beliggenhed
Specifikationer
fuldtegnet!
+ 24,97%
Aktuel forrentning
+ 21,61%
Budgetteret forrentning
Indskud v/10% ejerskab
DKK 655.000,-
Købesum
DKK 25.500.000,-
Starthæftelse v/10% ejerskab
DKK 260.000,-
Formueforøgelse efter topskat 2037 v/10% ejerskab
DKK 1.392.590,-
Erhvervsstyrelsen
Find flere oplysninger om virksomheden i det officielle CVR-register.
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.