+ 27,80%
Aktuel forrentning
+ 19,17%
Budgetteret forrentning
DKK 704.000,-
Indskud v/10% ejerskab

Investeringsprojekt

K/S Jysk Detail, Østerbakken

K/S Jysk Detail, Østerbakken erhverver en nyopført ejendom - udlejet til Harald Nyborg A/S - der forventes afleveret til Lejers overtagelse den 17. august 2020, hvor lejekontrakten ligeledes ventes at træde i kraft. 

 

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Indledende bindingsperiode for Lejer frem til 1. marts 2031.
  • Usædvanlig stærk Lejer - i form af Harald Nyborg A/S - med en egenkapital på + DKK 1,75 mia.
  • Investorindskud v/10% ejerskab på DKK 704.000,-.
  • Ejendommen erhverves til et attraktivt startafkast på 7,28%.
  • Forrentning af indskudt egenkapital svarede til 19,17%.
  • Årlige udlodninger allerede fra år 2024 - udlodningen i 2024 er DKK 173.406,- v/10% ejerskab - svarende til 25% af investorindskuddet.
  • Attraktiv finansieringspakke med lav og begrænset pro rata kaution.
  • Advokaterklæring fra Clemens Advokatfirma og revisorerklæring fra Deloitte.

Beliggenhed:

Ejendommen opføres på hjørnegrund mellem Østerbakken og Leopardvej - ved en rundkørsel i den østlige del af Thisted og er beliggende med direkte facadeværdi mod rundkørslen. Rundkørslen betjener hovedsageligt trafikken på Østerbakken, der udgør den primære ind- og udfaldsvej for trafikken i byens østlige del. 

Ejendommens absolutte nærområde præges hovedsageligt af en stor del af byens erhverv, der befinder sig i den nordøstlige del af Thisted. Foruden det omkringliggende erhvervsområde, der hovedsageligt rummer en række detail- og handelsaktører samt bil- og autohuse, befinder byens beboelseskvarterer sig blot 1,5 km sydvest for Ejendommen.

Thisted har over en længere årrække oplevet en stabil befolkningstilvækst. Der er siden 2010 kommet 5% flere indbyggere i byen og ifølge en befolkningsprognose fra 2019, udarbejdet COWI for Thisted Kommune, forventes indbyggertallet i byens fire skoledistrikter at stige fra 15.009 i 2019 til 15.682 primo 2034.

 

Se den fulde dronevideo af Ejendommen og dens nærområde nedenfor.

Hvad kan vi hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem
Bestil materiale
Beliggenhed
Specifikationer
fuldtegnet!
+ 27,80%
Aktuel forrentning
+ 19,17%
Budgetteret forrentning
Indskud v/10% ejerskab
DKK 704.000,-
Ejendommens startafkast
7,28%
Ejendommens købesum
DKK 25.586.207,-
Budgetteret udlodning i 2024 v/10% ejerskab
DKK 173.406,-
Formueforøgelse efter topskat i 2040 v/10% ejerskab
DKK 1.255.870,-
Hæftelse v/10% ejerskab
DKK 250.000,-
Erhvervsstyrelsen
Find flere oplysninger om virksomheden i det officielle CVR-register.
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.