+ 22,93%
Aktuel forrentning
+ 19,66%
Budgetteret forrentning
DKK 680.000,-
Indskud v/10% ejerskab

Investeringsprojekt

K/S Jysk Detail, Fredericia

Ejendommen er lejet ud til Harald Nyborg A/S og udgør anden etape af Fredericias nye Vestcenter, hvor der er planlagt opførelse af i alt fem butikker. Første etape med Rema 1000 blev erhvervet d. 31.12.2015 af K/S Jysk Detail, Rema1000 Fredericia, der var udbudt af Blue Capital. Der arbejdes med konkrete projekter for tredje og fjerde etape, men disse er endnu ikke endeligt på plads. Det forventes dog, at opstart finder sted i løbet af 2016.

 

Særlige kendetegn ved projektet:

  • DKK 680.000,- i kontantindskud v/10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor
  • Lejekontrakt med 10½ års uopsigelighed for Harald Nyborg A/S
  • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden på 19,66%
  • Skattefradrag i 2016 ved 10% ejerskab = DKK 125.074,-
  • Formueforøgelse efter topskat i 2036 ved 10% ejerskab = DKK 1.304.505,-
  • Starthæftelse over for K/S'et finansieringsgivere v/10% ejerskab = DKK 634.000,-
  • Hæftelsen er, jf. budget, reduceret til DKK 150.000,- v/10% ejerskab efter ca. 5 år.
  • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 9.624.749,- ultimo 2026, hvilket ca. svarer til udløb af Lejers uopsigelighedsperiode. Dette udgør 39,77% af købesummen
  • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og Deloitte

Beliggenhed:

Ejendommen er lejet ud til Harald Nyborg A/S og udgør anden etape af Fredericias nye Vestcenter, hvor der er planlagt opførelse af i alt fem butikker. Første etape med Rema 1000 blev erhvervet d. 31.12.2015 af K/S Jysk Detail, Rema1000 Fredericia, der var udbudt af Blue Capital. Der arbejdes med konkrete projekter for tredje og fjerde etape, men disse er endnu ikke endeligt på plads. Det forventes dog, at opstart finder sted i løbet af 2016.

Ejendommen har facade ud mod Føtex og et mindre butikscenter, og parkeringsarealerne er udlagt til fællesparkering for alle områdets butikker.

Det nye Vestcenter er beliggende mellem Vejlevej og Venusvej. Vejlevej er hovedindfaldsvejen til den centrale del af Fredericia, og Fredericia Kommune har i 2014 opgjort årsdøgntrafikken til 11.141 køretøjer.

Ejendommen er endvidere centralt placeret i Fredericias største handelsområde. Der tiltrækkes dermed kunder fra et meget stort opland, og handelsområdet stod i 2013 for ca. 31% af den samlede omsætning i Fredericia Kommune.

Beliggenheden i handelsområdet gør, at ejendommen kan anvendes til centerformål i form af både dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, fitnesscenter, bank, kontorerhverv og restauranter m.m. Anvendelsesmulighederne og den gode beliggenhed giver med andre ord gode genudlejningsmuligheder, såfremt Harald Nyborg - mod forventning - fraflytter efter udløb af deres uopsigelighedsperiode.

Hvad kan vi hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem
Bestil materiale
Beliggenhed
Specifikationer
fuldtegnet!
+ 22,93%
Aktuel forrentning
+ 19,66%
Budgetteret forrentning
Indskud v/10% ejerskab
DKK 680.000,-
Købesum
DKK 24.200.000,-
Starthæftelse v/10% ejerskab
DKK 685.000,-
Skattefradrag 2016 v/10% ejerskab
DKK 125.074,-
Formueforøgelse efter topskat 2036 v/10% ejerskab
DKK 1.304.505,-
Erhvervsstyrelsen
Find flere oplysninger om virksomheden i det officielle CVR-register.
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.