+ 18,00%*
Budgetteret forrentning
DKK 1.484.000,-
Indskud v/10% ejerskab

Investeringsprojekt

K/S Værløse, Bymidten

K/S Værløse, Bymidten erhverver en særdeles velbeliggende ejendom i Værløse bymidte i udkanten af København og tæt på både Hillerødmotorvejen samt befærdet ind- og udfaldsvej. 
 

Særlige kendetegn ved projektet:​

  • Ejendommen erhverves til et attraktivt startafkast på 6,30%.
  • 15 års indledende bindingsperiode for lejer.
  • Coop Danmark A/S - med en egenkapital ultimo 2021 på DKK 3,3 mia. - stiller sikkerhed for opfyldelse af lejekontrakten.
  • Såvel Sælger som Lejer har på baggrund af de mange års ejerskab af - og butiksdriven i - Ejendommen, et særdeles godt kendskab til både Ejendommen, butikkens drift samt området ved Ejendommen.
  • Stor driftssikkerhed, da Lejer varetager alle driftsudgifter bortset fra ejendomsadministration.
  • Forventet årlige løbende udlodninger allerede fra 2025.
  • Ved deltagelse i projektet opnår du en gennemsnitlig årlig forrentning af indskudt egenkapital svarende til 18,00% - dette hvor Ejendommens værdi alene stiger svarende til den budgetterede årlige lejestigning.
  • Den interne rente (IRR) for en privatinvestor med kontantindskud er på 10,00% og for en selskabsinvestor med kontantindskud på 10,01%.
  • Projektet udbydes med tilhørende advokaterklæring fra Gangsted Advokatfirma og revisorerklæring fra EY.

Beliggenhed:

Ejendommen er beliggende på "Den Røde Plads" i Værløse bymidte. Bymidten er planlagt ud fra stationen og har altid været det naturlige midtpunkt for Værløse. I de senere år er nye boligområder ved Værløse Vest og Jonstrup blevet udviklet markant, og herfra er der også naturlig adgang til Bymidten. 
 
Mod øst afgrænses byen af Hillerødmotorvejen, men den kan krydses i bil ved Kollekollevej og Fiskebækvej, og på cykel og til fods ved Skovgårds Alle. Der er ca. 18 km til København og gode trafikforbindelser med S-tog, motorvej og supercykelstien fra Farum. S-togslinjen til Farum slår et stort sving gennem byen, som mest består af parcelhuskvarterer med indslag af række- og gårdhavehuse og enkelte etagebyggerier. De fleste bycenterfunktioner og et lille erhvervskvarter ligger nær stationen.
 
Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed i bymidten og god synergi - i et område med et stort kundegrundlag - dels danner et yderst bæredygtigt grundlag for den kommende drift i Ejendommen, samt sikrer en god prognose for alternativ anvendelse, såfremt dette skulle blive aktuelt.
 

Hvad kan vi hjælpe med?

Johnni Rasmussen

Johnni Rasmussen

Senior Investeringsrådgiver
Bestil materiale
Beliggenhed
Specifikationer
fuldtegnet!
+ 18,00%*
Budgetteret forrentning
Indskud v/10% ejerskab
DKK 1.484.000,-
Ejendommens købesum
DKK 39.478.122,-
Ejendommens startafkast
6,30%
Hæftelse v/10% ejerskab
DKK 592.000,-
Budgetteret akkumuleret udlodning i 2027 v/10% ejerskab
DKK 439.990,-
Særlige bemærkninger
*inkl. værdistigning på Ejendommen
Erhvervsstyrelsen
Find flere oplysninger om virksomheden i det officielle CVR-register.
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.