+ 21,91%
Aktuel forrentning
+ 16,03%
Budgetteret forrentning
DKK 1.890.000,-
Indskud v/10% ejerskab

Investeringsprojekt

K/S Vordingborg, Prins Jørgens Alle

K/S Vordingborg, Prins Jørgens Alle indeholder et Kvickly-varehus udlejet til Coop Danmark A/S - som Ankerlejer - samt et grundstykke med tankanlæg udlejet til OK a.m.b.a. Lejeindtægten fra Ankerlejer udgør 98% af den samlede lejeindtægt i K/S Vordingborg, Prins Jørgens Alle.

 

Særlige kendetegn ved projektet:

Der budgetteres udelukkende med lejeindtægt fra tankanlægget frem til udløb af OK a.m.b.a.'s indledende bindingsperiode den 1. januar 2031. Værdien af lejekontrakten med OK a.m.b.a. behandles ydermere således, at denne afskrives lineært over 10 år. Såfremt der oppebæres lejeindtægter fra tankanlægget efter 2030, vil enhver efterfølgende indtægt være en positiv afvigelse fra det budgetterede, ligesom det antageligt vil påvirke ejendomsværdien positivt.

  • Usædvanligt stærke lejere - i form af Coop Danmark A/S og OK a.m.b.a. - med en egenkapital på hhv. DKK 2,69 mia. og DKK 3,21 mia. 
  • 15 års indledende bindingsperiode for Coop Danmark A/S - som Ankerlejer - frem til 1. januar 2036.
  • 10 års indledende bindingsperiode for OK a.m.b.a. frem til 1. januar 2031.
  • Ejendommens startafkast er på 6,27%.
  • Forrentning af indskudt egenkapital - udelukkende baseret på driften - svarende til 16,03%.
  • Investorindskud v/10% ejerskab på DKK 1.890.000,-.
  • Udlodning i 2025 på DKK 495.913,- v/10% ejerskab - svarende til 26% af investorindskuddet - og herefter forventet årlige udlodninger.
  • Advokaterklæring fra Gangsted Advokatfirma og revisorerklæring fra Deloitte.

Beliggenhed:

Vordingborg er købstad på Sydsjælland og hovedby i Vordingborg Kommune, der hører under Region Sjælland. I kommunen er der gennem de seneste år sket en øget befolkningsmæssig koncentration i selve Vordingborg by, hvorfor byen i en længere årrække har oplevet en positiv befolkningstilvækst. I en befolkningsprognose, udarbejdet af Vordingborg Kommune i 2020, forventes byens indbyggertal at stige med 8% frem mod 2033.

Dagligvarehandlen i Vordingborg er forankret omkring rundkørslen mellem Prins Jørgens Alle og Valdemarsgade, hvor størstedelen af byens landsdækkende discountkæder er at finde sammen med Kvickly. Vordingborg rummer hverken føtex, SuperBrugsen, Meny, andre varehuse eller supermarkeder, hvorfor Kvickly differentierer sig som værende byens eneste varehus med egen bager, slagter, delikatesseafdeling, posthus og apotek.

Kvickly har siden den 4. april 2013 været beliggende på den nuværende placering i Vordingborg. I forbindelse med åbningen af butikken flyttede kæden til nye og mere tidssvarende lokaler fra sin daværende beliggenhed ca. 250 meter vest for den nuværende. Kvickly har således været forankret i Vordingborg gennem en lang årrække og har derfor et yderst veletableret kendskab til beliggenheden samt kundegrundlaget i byen.

 

Se den fulde dronevideo af Ejendommen og dens nærområde nedenfor.

Hvad kan vi hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem
Bestil materiale
Beliggenhed
Specifikationer
fuldtegnet!
+ 21,91%
Aktuel forrentning
+ 16,03%
Budgetteret forrentning
Indskud v/10% ejerskab
DKK 1.890.000,-
Ejendommens startafkast
6,27%
Ejendommens købesum
DKK 64.680.000,-
Budgetteret udlodning i 2025 v/10% ejerskab
DKK 495.913,-
Formueforøgelse efter topskat i 2040 v/10% ejerskab
DKK 2.797.481,-
Starthæftelse v/10% ejerskab
DKK 1.600.000,-
Erhvervsstyrelsen
Find flere oplysninger om virksomheden i det officielle CVR-register.
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.