+ 15,00%*
Budgetteret forrentning
DKK 1.394.000,-
Indskud v/10% ejerskab

Investeringsprojekt

K/S Sjællandsk Detail, Gørlev-Dianalund

K/S Sjællandsk Detail, Gørlev-Dianalund erhverver 2 velbeliggende Coop 365discount dagligvarebutikker - udlejet til fakta A/S med moderselskabsgaranti fra Coop Danmark A/S - i henholdsvis Gørlev og Dianalund. 
 

Særlige kendetegn ved projektet:​

  • Ejendommene erhverves til et attraktivt samlet startafkast på 6,36%.
  • 15 års indledende bindingsperiode for Lejer i begge ejendomme.
  • Coop Danmark A/S - med en egenkapital ultimo 2021 på DKK 3,3 mia. - stiller sikkerhed for opfyldelse af lejekontrakterne for butikslejemålene.
  • Forventede årlige løbende udlodninger allerede fra 2025.
  • Ved deltagelse i projektet opnår du en gennemsnitlig årlig forrentning af indskudt egenkapital svarende til +15,00% - dette hvor Ejendommenes værdi alene stiger svarende til den budgetterede årlige lejestigning.
  • Projektet udbydes med tilhørende advokaterklæring fra Gangsted Advokatfirma og revisorerklæring fra Deloitte.

Beliggenhed:

Dianalund
Dianalund-ejendommen er beliggende i den nordlige del af Dianalund langs byens primære gennemgående trafikale færdselsåre; rute 255 (Dr Sells Vej/Holbækvej/Karsholtevej). Mod øst sammenkobler rute 255 Dianalund med primærrute 57, mellem Sorø og Holbæk, og mod vest forbinder rute 255 byen med primærrute 22, mellem Slagelse og Kalundborg. Ejendommen er beliggende med stor facadeværdi samt stor synlighed ud til rute 255, og placeringen giver således optimale betingelser for direkte eksponering for de passerende billister. 
 
Det er Blue Capitals vurdering, at beliggenheden langs rute 255 med optimal synlighed for den forbikørende trafik dels danner et yderst bæredygtigt grundlag for driften i Ejendommen, samt sikrer en god prognose for alternativ anvendelse, såfremt dette skulle blive aktuelt.
 
Gørlev

Gørlev-ejendommen er beliggende i den vestlige del af Gørlev i en rundkørsel ved primærrute 22 (Gørlev Landevej) og Kirkevangen. Primærrute 22 danner hovedvej på Vestsjælland og betjener trafikken mellem Kalundborg og Slagelse samt sydover til Næstved og Vordingborg, mens Kirkevangen fra rundkørslen udgør den mest centrale ind- og udfaldsvej til Gørlev bymidte. 

Placeringen i rundkørslen giver optimale betingelser for direkte eksponering for de mange passerende billister, der både kører til og fra Gørlev, samt dagligt pendler langs den vestsjællandske kyst. Der er i 2021 - umiddelbart foran Gørlev-ejendommen - målt en årsdøgnstrafik på 5.434 bilister.

Hvad kan vi hjælpe med?

Johnni Rasmussen

Johnni Rasmussen

Senior Investeringsrådgiver
Bestil materiale
Beliggenhed
Specifikationer
fuldtegnet!
+ 15,00%*
Budgetteret forrentning
Indskud v/10% ejerskab
DKK 1.394.000,-
Ejendommens købesum
DKK 35.400.000,-
Ejendommens startafkast
6,36%
Hæftelse v/10% ejerskab
DKK 527.900,-
Særlige bemærkninger
*inkl. værdistigning på Ejendommen
Erhvervsstyrelsen
Find flere oplysninger om virksomheden i det officielle CVR-register.
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.