Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Rema1000 Fredericia

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom er indregnet til dagsværdi, hvorimod den i sidste års regnskab - som var selskabets første regnskabsår - blev indregnet til kostpris med tillæg af omkostninger til anskaffelsen. Dette har medført en negativ værdiregulering på t.kr. 429 og er udelukkende på baggrund af, at købsomkostninger ikke indgår i årets værdiansættelse. Årets afskrivning på solcelleanlægget er på t.kr. 17. Låneomkostninger – som blev betalt i forbindelse med låneudbetalingen – afskrives regnskabsmæssigt i takt med, at lånene afdrages. Årets afskrivning på låneomkostninger er på t.kr. 8 og er i årsrapporten en del af selskabets finansielle omkostninger. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme og afskrivning på solcelleanlæg og låneomkostninger, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 378. Det er t.kr. 72 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Dette skyldes både en besparelse på driftsomkostninger og lavere nettorenteudgifter. Selskabet har anvendt resultatet til afvikling af selskabets bankgæld. Selskabets lejer, Rema 1000 Danmark A/S, har i deres regnskab for år 2015 offentliggjort en flot stigning i både omsætning og indtjening, og egenkapitalen er steget fra ca. DKK 1.090 mio. til ca. DKK 1.345 mio.
FULDTEGNET.

 

Særlige kendetegn ved projektet:

 • DKK 490.000,- i kontantindskud v/10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor.
 • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og Deloitte.
 • Lejekontrakt med 15½ års uopsigelighed for Rema 1000 Danmark A/S.
 • Skattefradrag i 2015 ved 10% ejerskab = DKK 105.944,-
 • Formueforøgelse efter SKAT i 2035 ved 10% ejerskab = DKK 631.716,-
 • Starthæftelse v/10% ejerskab = DKK 431.000,-
 • Hæftelsen v/10% ejerskab er, jf. budgetterne, reduceret til DKK 100.000,- ca. 9 år før Lejers uopsigelighed udløber.
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 4.483.091,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 

 • Ejendommen er lejet ud til Rema 1000 Danmark A/S og udgør første etape af Fredericias nye Vestcenter, hvor der er planlagt opførelse af i alt fem butikker. Anden etape består af en Harald Nyborg, der forventes at stå færdig i maj 2016. Ejendommen har facade ud mod Føtex og et mindre butikscenter, og parkeringsarealerne er udlagt til fællesparkering for alle områdets butikker.
 • Det nye Vestcenter er beliggende mellem Vejlevej og Venusvej. Vejlevej er hovedindfaldsvejen til den centrale del af Fredericia, og Fredericia Kommune har i 2014 opgjort årsdøgntrafikken til 11.141 køretøjer.
 • Ejendommen er endvidere centralt placeret i Fredericias største handelsområde. Der tiltrækkes dermed kunder fra et meget stort opland, og handelsområdet stod i 2013 for ca. 31% af den samlede omsætning i Fredericia Kommune.
 • Beliggenheden i handelsområdet gør, at ejendommen kan anvendes til centerformål i form af både dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, fitnesscenter, bank, kontorerhverv og restauranter m.m. Anvendelsesmulighederne og den gode beliggenhed giver med andre ord gode genudlejningsmuligheder, såfremt Rema 1000 - mod forventning - fraflytter efter udløb af deres uopsigelighedsperiode.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 15,17%

Aktuelle forrentning

+ 14,75%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 16.550.000,00
Restgæld ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode: DKK 4.483.091,00
Opsparing efter topskat 2035 v/10% ejerskab: DKK 631.716,00
Skattefradrag 2015 v/10% ejerskab: DKK 105.944,00
Hæftelse efter 7 år v/10% ejerskab: DKK 100.000,00
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 490.000,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2016
Banklån (restgæld)
2016
Resthæftelse v/1% ejerskab
2016
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk d.d.

Byggeteknisk rapport

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op

Brug af cookies på BlueCapital.dk

BlueCapital.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger.

Luk vindue