Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Rema1000 Hornslet

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom er indregnet til dagsværdi, hvorimod den i sidste års regnskab - som var selskabets første regnskabsår - blev indregnet til kostpris med tillæg af omkostninger til anskaffelsen. Dette har medført en negativ værdiregulering på t.kr. 556 og er udelukkende på baggrund af, at købsomkostninger ikke indgår i årets værdiansættelse. Låneomkostninger – som blev betalt i forbindelse med låneudbetalingen – afskrives regnskabsmæssigt i takt med, at lånene afdrages. Årets afskrivning på låneomkostninger er på t.kr. 16 og er i årsrapporten en del af selskabets finansielle omkostninger. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme og afskrivning på låneomkostninger, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 416. Det er t.kr. 104 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – primært grundet lavere nettorenteudgifter. Selskabet har anvendt resultatet til afvikling af selskabets bankgæld. Selskabets lejer, Rema 1000 Danmark A/S, har i deres regnskab for år 2015 offentliggjort en flot stigning i både omsætning og indtjening, og egenkapitalen er steget fra ca. DKK 1.090 mio. til ca. DKK 1.345 mio.
FULDTEGNET.

 

Særlige kendetegn ved projektet:

 • DKK 530.000,- i kontantindskud v/10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor.
 • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og Deloitte.
 • Fornyet lejekontrakt pr. 1. november 2015 med 15½ års uopsigelighed for Lejer.
 • Lavt lejeniveau med en leje pr. m2 på DKK 1.055,-. Lejen er vurderet af Uafhængig Mægler til under markedslejeniveau.
 • Skattefradrag i 2015 ved 10% ejerskab = DKK 113.037,-
 • Formueforøgelse efter SKAT i 2035 ved 10% ejerskab = DKK 685.440,-
 • Starthæftelse v/10% ejerskab = DKK 461.400,-
 • Hæftelsen v/10% ejerskab er, jf. budgetterne, reduceret til DKK 100.000,- ca. 9 år før Lejers uopsigelighed udløber.
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 4.925.194,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.


Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er lejet ud til Rema 1000 Danmark A/S og placeret med stor synlighed ud mod Løgtenvej, der er byens primære indfaldsvej - 20 km fra Aarhus C. Syddjurs Kommune har i 2014 opgjort årsdøgntrafikken på Løgtenvej - tæt ved Rema 1000 butikken - til mellem 8.500 og 9.000 køretøjer.
 • Det medfølgende grundstykke er på hele 6.129 m2, og lokalplanen giver god mulighed for fremtidig udvikling.
 • Rema 1000 butikken er den eneste dagligvarebutik placeret i den sydlige del af byen, hvorfor butikken har et stort kundegrundlag.
 • Kundegrundlaget for butikken forventes at stige betydeligt i forbindelse med udviklingen af den nye bydel Vendehøj på modsatte side af Løgtenvej, hvor der er planlagt opførelse af op mod 300 boligenheder. Den nye bydel vejbetjenes fra rundkørslen lige ved Rema 1000 butikken.

 

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 15,26%

Aktuelle forrentning

+ 14,66%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 18.024.333,00
Restgæld ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode: DKK 4.925.194,00
Opsparing efter topskat 2035 v/10% ejerskab: DKK 685.440,00
Skattefradrag 2015 v/10% ejerskab: DKK 113.037,00
Hæftelse efter 7 år v/10% ejerskab: DKK 100.000,00
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 530.000,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2016
Banklån (restgæld)
2016
Resthæftelse v/1% ejerskab
2016
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Byggeteknisk rapport

Juridisk d.d.

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op

Brug af cookies på BlueCapital.dk

BlueCapital.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger.

Luk vindue