Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Aarhus Detail, Rema1000 Trige

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 236. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 367. Det er t.kr. 54 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – grundet lavere renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultat til nedbringelse af selskabets bankgæld. Det kan konstateres, at selskabets Lejer, Rema 1000 Danmark A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk.
FULDTEGNET.

Særlige kendetegn ved projektet:

 • DKK 0,- i kontantindskud, da Blue Capital sikrer finansiering af investorindskuddet på DKK 430.000.- ved 10% ejerskab.
 • Advokat- og revisorerklæring fra Kromann Reumert og BDO.
 • Fornyet lejekontrakt i 2014 med uopsigelighed for Lejer frem til 2030.
 • Usædvanligt lavt lejeniveau med en leje pr. m2 på DKK 1.037,-
 • Skattefradrag i 2015 ved 10% ejerskab = DKK 90.467,-
 • Formueforøgelse efter SKAT i 2035 ved 10% ejerskab = DKK 661.074,-
 • Starthæftelse v/10% ejerskab = DKK 408.000,-
 • Hæftelsen v/10% ejerskab er, jf. budgetterne, reduceret til DKK 100.000,- ca. 8 år før Lejers uopsigelighed udløber.
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 3.808.350,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.


Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er lejet ud til Rema 1000 Danmark A/S og er placeret med en særdeles god beliggenhed i Trige - 12 km fra Aarhus C og 26 km fra Randers C. Ejendommen er placeret med stor synlighed ud mod Randersvej, der er byens hovedfærdselsåre. Ejendommen har dermed en unik placering for byens mange pendlere, der dagligt kører til/fra Aarhus og Randers.
 • Rema 1000 butikken er sammen med en Dagli' Brugsen de eneste dagligvarebutikker i byen, hvorfor kundegrundlaget er stort. Den unikke beliggenhed og det store stabile kundegrundlag har givetvis været medvirkende til, at Rema 1000 butikken i Trige i 2012 blev kåret som den bedste Rema 1000 butik i Region Østjylland.
 • Kundegrundlaget for butikken vil endvidere stige betydeligt i forbindelse med udviklingen af et nyt boligområde på den anden side af Randersvej. Her giver gældende lokalplan mulighed for udstykning, byggemodning og salg af 62 kommunale parcelhusgrunde, seks stor parceller og en institutionsgrund. Grundene forventes at udbydes til salg med overtagelse i 2015. Lokalplanen er endvidere kun en del af et større udlagt byvækstområde i Trige. Det udlagte byvækstområde er en del af Aarhus Kommunes byudviklingsstrategi.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 16,61%

Aktuelle forrentning

+ 16,24%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 15.400.000,00
Restgæld ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode: DKK 3.808.350,00
Opsparing efter topskat 2035 v/10% ejerskab: DKK 661.074,00
Skattefradrag 2015 v/10% ejerskab: DKK 90.467,00
Hæftelse efter ca. 7 år v/10% ejerskab: DKK 100.000,00
Intet krav om kontantindskud: DKK 0,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og investeringsresumé

Beskrivelse af lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk D.D.

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op