Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Centervest, Viborg

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 233. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 575. Det er t.kr. 75 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – primært grundet lavere renteudgifter. Efter seneste aflagte årsregnskab, kan det konstateres, at selskabets Lejer, Jem & Fix A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk. Det er hertil opfattelsen, at Lejer af butikken i Viborg har en god drift.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • DKK 0,- i kontantindskud, da Blue Capital sikrer finansiering af investorindskuddet på DKK 370.000.- ved 10% ejerskab.
  • Startafkast på 7,70%.
  • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og Baker Tilly.
  • 80% af lånene optages med en fast rente.
  • Skattefradrag i 2014 ved 10% ejerskab = DKK 69.909,-
  • Formueforøgelse efter SKAT i 2034 ved 10% ejerskab = DKK 667.882,-
  • Starthæftelse v/10% ejerskab = DKK 245.910,-
  • Hæftelsen v/10% ejerskab er reduceret til DKK 75.000,- efter blot 4 hele driftsår.


Beliggenhed:

  • Ejendommen er lejet ud til Jem & Fix og placeret med én af de absolut bedste beliggenheder i Viborg. Ejendommen er en del af Viborg Retailpark, som er placeret ved siden af bl.a. Viborg Storcenter, Bilka, Harald Nyborg og Elgiganten.
  • Jem & Fix har med sin placering i Viborg Retailpark facade ud mod Holstebrovej, som er én af hovedfærdselsårerne mod Viborg centrum, og årsdøgntrafikken i 2013 lød på 12.520 køretøjer ved Viborg Storcenter.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 18,53%

Aktuelle forrentning

+ 18,02%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 10.535.000,00
Restgæld ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode: DKK 4.480.721,00
Opsparing efter topskat 2034 v/10% ejerskab: DKK 667.882,00
Skattefradrag 2014 v/10% ejerskab: DKK 69.909,00
Hæftelse efter fire hele driftsår v/10% ejerskab: DKK 75.000,00
Intet krav om kontantindskud: DKK 0,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og investeringsresumé

Beskrivelse af lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk D.D.

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op