Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Faxe Allé-Vinkelvej

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet tilfredsstillende. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 216. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 480. Selskabet har anvendt resultatet til nedbringelse af selskabets gæld. I regnskabsåret er selskabets anlægslån (2. prio.) fuldt afviklet, hvorefter der kun skal ske servicering af selskabets ejendomslån (1. prio.). Efter seneste aflagte årsregnskab, kan det konstateres, at selskabets Lejer, Jem & Fix A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk. Det er hertil opfattelsen, at Lejer af butikken på Vinkelvej 17, Faxe har en god drift.

Særlige kendetegn ved projektet:

Projektet udbydes til maksimalt 10 investorer og hver investor kan maksimalt erhverve 20% i projektet.

- DKK 0,- i kontantindskud, da Blue Capital sikre finansiering af investorindskuddet på DKK 310.000.- ved 10% ejerskab.
- Startafkast på 7,39%.
- Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted Rasmussen og BDO.
- 75% af lånene optages med fast rente.
- Skattefradrag i 2013 ved 20% ejerskab = DKK 118.000,-. 

Yderst begrænset risiko:
Ved udbuddet af K/S projektet har der været særligt fokus på at begrænse kommanditisternes risiko.
- Der er ingen solidarisk hæftelse og 75% af kommanditselskabets lån optages med fast rente i 5 år.
- Kaution for 2. prioriteten, afviklet efter 4 år.
- Hæftelsen er herefter begrænset til  DKK 50.000.- pr. 10% ejerskab
- Bemærk i denne sammenhæng, at lejekontrakten er uopsigelig for lejer i 10 år

 

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 19,75%

Aktuelle forrentning

+ 20,40%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 9.781.081,00
Skattefradrag 2013 v/20% ejerskab: DKK 118.000,00
Hæftelse v/10% ejerskab: DKK 50.000,00 efter 4 år
Lejekontraktens uopsigelighedsperiode: 10 år
Startafkast: 7,39%
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og investeringsresumé

Kontaktpersoner, Ansvarsforsikringer og Udbydererklæring

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Vurderingsrapport

Advokaterklæring fra Gangsted-Rasmussen

Revisorerklæring fra BDO

Juridisk Due Diligence Rapport

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op