Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Fiskerbakken, Gilleleje

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom er indregnet til dagsværdi, hvorimod den i sidste års regnskab - som var selskabets første regnskabsår - blev indregnet til kostpris med tillæg af omkostninger til anskaffelsen. Dette har medført en negativ værdiregulering på t.kr. 233 og er udelukkende på baggrund af, at købsomkostninger ikke indgår i årets værdiansættelse. Låneomkostninger – som blev betalt i forbindelse med låneudbetalingen – afskrives regnskabsmæssigt i takt med, at lånene afdrages. Årets afskrivning på låneomkostninger er på t.kr. 20 og er i årsrapporten en del af selskabets finansielle omkostninger. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme og afskrivning på låneomkostninger, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 476. Det er t.kr. 77 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Dette skyldes en besparelse på både driftsomkostninger og renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultat til nedbringelse af selskabets bankgæld. Efter seneste aflagte årsregnskab, kan det konstateres, at selskabets Lejer, Jem & Fix A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk. Det er hertil opfattelsen, at Lejer af butikken i Gilleleje har en god drift.
FULDTEGNET.

Særlige kendetegn ved projektet:

 • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden på 18,37%
 • Formueforøgelse efter topskat i 2036 ved 10% ejerskab på DKK 913.837,-
 • Stærk lejer med en egenkapital på over DKK 560 mio.
 • Lang uopsigelig lejekontrakt på 10½ år. Lejers uopsigelighedsperiode er gældende frem til 1. november 2026
 • DKK 465.000,- i kontantindskud ved 10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor
 • Starthæftelse over for K/S'ets finansieringsgivere v/10% ejerskab på DKK 220.000,-. Hæftelsen er, jf. budget, helt ophørt kort tid efter udløb af lejekontraktens indledende uopsigelighedsperiode.
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 6.042.542,- pr. 31. december 2026, svarende til 37,3% af købesummen
 • Advokaterklæring fra Gangsted-Rasmussen og revisorerklæring fra Deloitte
 • Skattefradrag allerede i år 2016

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er nyopført, og Jem & Fix åbnede butikken den 17. maj 2016. 
 • Udviklingschef i Jem & Fix A/S, Jørgen Nielsen, har til Blue Capital i september måned udtalt, at butikken er kommet særdeles godt fra start.
 • Ejendommen er beliggende med stor synlighed ud mod Gillelejes primære indfaldsvej, Bonderupvejen. Som følge af stor trafikal belastning af Bonderupvejen samt de tværgående veje - Industrivej og Nakkehoved Strandvej - er det oprindelige vejkryds ved ejendommen primo 2015 ombygget til en rundkørsel.
 • Jem & Fix A/S har som ønsket fået tilkørsel fra Bonderupvejen via nabogrunden med en OK Plus tankstation og er således første venstresvingsmulighed efter ankomst til byen.
 • Gilleleje er beliggende i Gribskov Kommune, som er en del af Region Hovedstaden. Regionen har 1.786.469 indbyggere (2015-tal) - hvilket forventes øget til 2.079.992 i 2040 (svarende til en stigning på 16,43%). Region Hovedstaden er borgermæssigt den største region i Danmark.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 19,05%

Aktuelle forrentning

+ 18,37%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 16.200.000,-
Opsparing efter topskat 2036 v/10% ejerskab: DKK 913.837,-
Skattefradrag 2016 v/10% ejerskab: DKK 98.987,-
Kaution ved 10% ejerskab: DKK 220.000,-
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 465.000,-
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk d.d.

Tegningsaftale

Byggeteknisk rapport - ALECTIA

Noget jeg kan hjælpe med?

Jonas Frøslev

Investeringsanalytiker
E-mail: jf@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2183 8958
Skype: Jf_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op