Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Fynsk Detail, Fakta Odense

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 503. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 681. Det er t.kr. 22 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – grundet lavere renteudgifter. Der har i regnskabsåret været gennemført Syn- og Skønsforretning ifm., at Lejer har konstateret lugtgener i Lejemålet. Sælger (totalentreprenør) har udskiftet bl.a. isolering i tag samt sikret tæt dampspær. Sælger har tillige afregnet Lejer et forligsbeløb. Sagen har som ventet alene haft betydning for selskabets drift i form af udgifter til juridisk assistance.

Særlige kendetegn ved projektet:

 • DKK 650.000,- i kontantindskud ved 10% ejerskab - med mulighed for hel eller delvis finansiering.
 • Advokat- og revisorerklæring fra Kromann Reumert og BDO.
 • 15 års uopsigelighed for Lejer (tidligst fraflytning 1. marts 2030).
 • Skattefradrag i 2015 ved 10% ejerskab = DKK 127.988,-
 • Formueforøgelse efter SKAT i 2035 ved 10% ejerskab = DKK 1.368.388,-
 • Starthæftelse v/10% ejerskab = DKK 561.600,-
 • Hæftelsen v/10% ejerskab er, jf. budgetterne, reduceret til DKK 100.000,- ca. 9 år før Lejers uopsigelighed udløber.
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 5.994.119,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.


Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Fakta butikken er opført i 2015 med en af de absolut bedste beliggenheder i den sydvestlige del af Odense. Den er placeret med stor synlighed ud mod Faaborgvej, der dels er en af byens primære indfaldsveje fra Fynske Motorvej (E20), og dels har et stort antal omkringliggende boliger.
 • Fakta butikken er opført ved siden af et handelsområde på Faaborgvej med en Sydbank filial, Netto dagligvarebutik og en Statoil servicestation. Blue Capital vurderer, at Fakta butikken har opnået de bedste adgangs - og parkeringsforhold fra Faaborgvej i forhold til det øvrige handelsområde.
 • Motorvejstilslutningen til Fynske Motorvej er blot 2 minutters kørsel fra butikken, og de mange pendlere, som kører til og fra Odense, kommer dermed dagligt forbi ejendommen.
 • Fakta butikken har med sin placering på Faaborgvej del i et stort kundegrundlag i bydelene Dalum og Sanderum, der begge danner rammen om store boligkvarterer med i alt ca. 13.000 indbyggere kun 3 km fra Odense centrum.
 • Den stigende trafik på Fynske Motorvej forventes ligeledes at resultere i en øget trafik på indfaldsvejene til Odense by, herunder på Faaborgvej, hvor Fakta butikken er placeret med stor synlighed. Som resultat heraf starter arbejdet med ombygning af tilslutningsanlægget ved Assensvej/Faaborgvej forventeligt i løbet af efteråret 2015 og forventes afsluttet inden udgangen af 2017.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 20,74%

Aktuelle forrentning

+ 20,53%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 23.076.923,00
Restgæld ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode: DKK 5.994.119,00
Opsparing efter topskat 2035 v/10% ejerskab: DKK 1.368.388,00
Skattefradrag 2015 v/10% ejerskab: DKK 127.988,00
Hæftelse efter ca. 6 år v/10% ejerskab: DKK 100.000,00
Intet krav om kontantindskud: DKK 0,-
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og investeringsresumé

Beskrivelse af lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk D.D.

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op