Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Fynsk Detail, Rema1000 Odense

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet væsentligt bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 401. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 776. Det er t.kr. 319 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – primært grundet lavere renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultat til ekstraordinær afvikling af selskabets bankgæld samt udlodning. Det kan konstateres, at selskabets Lejer, Rema 1000 Danmark A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk.

Særlige kendetegn ved projektet:

- Stærk lejer med 15 års uopsigelighed for lejer
- Hæftelse bortfaldet før udløb af Lejers uopsigelighedsperiode
- Fuld finansieringspakke til investor
- Nyopført ejendom med klasse A beliggenhed i Odense
- Ingen solidarisk hæftelse
- Revisor - og advokaterklæring fra PwC og Gangsted-Rasmussen


 

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 26,31%

Aktuelle forrentning

+ 20,67%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 17.096.296,00
Opsparing efter topskat 2031: DKK 926.053,00
Skattefradrag 2011 v/10% ejerskab: DKK 109.677,00
Starthæftelse 2011 v/10% ejerskab: DKK 810.000,00,-
Krav om kontantindskud: DKK 0,00
Startafkast: 6,75%
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Investeringsresumé

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op