Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Herning, Dæmningen 17

FULDTEGNET

Særlige kendetegn ved projektet:

 • Særdeles velbeliggende ejendom udlejet til Dagrofa ApS
 • Lejekontrakt med en indledende binding for Lejer frem til 2028
 • Ejendommens startafkast er på 6,86%
 • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital på over 21%
 • Lejer har ansvaret for både det indvendige - og udvendige vedligehold af ejendommen
 • DKK 655.000 i kontantindskud ved 10% ejerskab.
 • Forventet udlodning allerede i år 2022 på + DKK 318.000 ved 10% ejerskab, hvilket svarer til ca. 49% af investorindskuddet.
 • Lavt lejeniveau på DKK 573,- pr. m²
 • Lejer er i uopsigelighedsperioden givet en rabat på lejen på ca. DKK 210.000,- årligt.
 • Hæftelse ved 10% ejerskab på DKK 260.000,-
 • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted Advokatfirma og Deloitte

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er opført i Herning med stor synlighed mod Dronningens Boulevard, den primære indfaldsvej til Herning fra Silkeborgsiden, da den er en direkte videreførsel af Herningmotorvejen og primære gennemfartsvej fra øst til vest. 
 • Ejendommen ligger sammen med en Aldi, hvor disse to butikker er de eneste, der er direkte synlige fra Dronningens Boulevard.
 • Herning er en by i positiv udvikling. Befolkningen i Herning by er steget med 8,3% fra 2011 til start 2017, mens Region Midtjylland har haft en udvikling på 3.4%.
 • Årsdøgnstrafikken på Dronningens Boulevard umiddelbart ud for ejendommen er i 2016 opgjort til 15.811.
 • Der er i 2013 etableret et lyskryds ved Dæmningen på Dronningens Boulevard, der giver nem adgang for trafikken.
 • Ejendommen har huset dagligvarebutik siden 2004 og er således indgroet i forbrugerens bevidsthed.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
Fuldtegnet

100% fuldtegnet

+ 21,61%

Budgetteret forrentning

Købesum: 25.500.000
Hæftelse v/ 10% ejerskab: 260.000
Formueforøgelse efter topskat 2037 v/10% ejerskab: 1.392.590
Investorindskud v/10% ejerskab: 655.000
DOKUMENTLISTE

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk d.d.

Byggeteknisk rapport - ARCH

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op