Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Ishøj Strandvej

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet væsentligt bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 740. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. I den oprindelige købsaftale blev der aftalt et kompensationsbeløb for manglende lejeregulering i en 5-årig periode. Kompensationsbeløbet er aftalt indtægtsført i perioden 2017-2021 i lige store dele. Dette har medført en indtægt i regnskabsåret på DKK 44.975,-. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme og indtægtsførelse af kompensationsbeløb, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 1.642. Det er t.kr. 279 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – primært grundet lavere renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultat til nedbringelse af selskabets bankgæld, samt udlodning til ejerkredsen. Selskabets største Lejer, Rema 1000 Danmark A/S (65% af den årlige lejeindtægt), vedbliver at være meget bonitetsstærk. Selskabets næststørste Lejer, Reitan Servicehandel Danmark A/S (16% af den årlige lejeindtægt) og tredje største lejer, Scandinavian Fuel Infrastructure A/S (13% af den årlige lejeindtægt) har begge i regnskabet for år 2016 aflagt et positivt resultat. Alle tre selskaber ejes af Reitangruppen i Norge. Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning. Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Særlige kendetegn ved projektet:

- Projektet udbydes med finansieringstilsagn på realkredit og bank.
- Usædvanligt højt startafkast
- Uopsigelig lejekontrakt fra hovedlejer frem til 2022
- Top beliggenhed i hovedstadsområdet med 13.000 forbikørende biler dagligt
- Formueforøgelse til investorkreds på + DKK 23 mio. efter skat
- Skattefradrag i 2012 for investorkreds ca. DKK 2 mio.
- Projektet leveres 100% finansieret til investorkredsen
- Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted Rasmussen og BDO

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 26,28%

Aktuelle forrentning

+ 24,89%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 37.224.795,00
Skattefradrag 2012 v/10% ejerskab: DKK 206.652,00
Opsparing efter topskat 2032: DKK 2.393.194,00
Startafkast: 6,75%
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Investeringsresumé

Advokaterklæring fra Gangsted-Rasmussen

Revisorerklæring fra BDO

Trafiktal fra Rambøll

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op