Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Fakta Ringkøbing

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 349. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 875. Det er t.kr. 189 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – primært grundet lavere renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultatet til nedbringelse af selskabets bankgæld.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • DKK 0,- i kontantindskud, da Blue Capital sikrer finansiering af investorindskuddet på DKK 520.000.- ved 10% ejerskab.
  • Startafkast på 7,32%.
  • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og Baker Tilly.
  • 74% af lånene optages med en fast rente på hhv. 20 og 5 år.
  • Skattefradrag i 2014 ved 10% ejerskab = DKK 98.915,-
  • Formueforøgelse efter SKAT i 2034 ved 10% ejerskab = DKK 1.028.012,-
  • Maksimal hæftelse over for K/S'ets finansieringsgiver v/10% ejerskab på DKK 550.000,-.


Beliggenhed og fremtidig udvikling for området:

  • Ejendommen er lejet ud til Fakta A/S, og beliggenheden er til formålet særdeles god med stor synlighed ud til en stærkt trafikkeret vej, hvor døgntrafikken er målt op til 15.000 køretøjer.
  • Fakta butikken er den eneste dagligvarebutik i den nordlige del af Ringkøbing by og servicerer dermed et stort boligområde. Ejendommen er yderligere opført i forbindelse med udviklingen af et kommende byområde i den nordlige del af Ringkøbing by. Der kan således også forventes en betydelig stigning i kundegrundlaget for Fakta butikken.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 20,55%

Aktuelle forrentning

+ 19,30%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 16.364.138,00
Uopsigelighedsperiode for lejer: 10 år
Opsparing efter topskat 2034 v/10% ejerskab: DKK 1.028.012,00
Skattefradrag 2014 v/10% ejerskab: DKK 98.915,00
Maksimal hæftelse v/10% ejerskab: DKK 550.000,00
Intet krav om kontantindskud: DKK 0,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og investeringsresumé

Beskrivelse af lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk D.D.

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op