Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 436. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 951. Det er t.kr. 82 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – grundet lavere nettorenteudgifter. Selskabet har anvendt resultatet til nedbringelse af selskabets gæld. Det er opfattelsen, at Lejer af butikken i Skødstrup har en rigtig god drift.

Særlige kendetegn ved projektet:

Projektet udbydes til maksimalt 10 investorer og hver investor kan maksimalt erhverve 20% i projektet.

 • DKK 0,- i kontantindskud, da Blue Capital sikrer finansiering af investorindskuddet på DKK 660.000.- ved 10% ejerskab.
 • Startafkast på 6,78%.
 • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted Rasmussen og BDO.
 • 67% af lånene optages med en 10-årig fast rente.
 • Skattefradrag i 2013 ved 10% ejerskab = DKK 145.455,-.
 • Fomueforøgelse efter SKAT i 2033 ved 10% ejerskab = DKK 1.447.230,-
 • Starthæftelse v/10% ejerskab på DKK 1.812.500,-
 • Hæftelsen v/10% ejerskab er blot DKK 1.000.000,- fra ultimo 2025 og frem. Dette skal sammenholdes med et aktiv med en købesum dag 1 på DKK 23.633.333,-

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling for området:

 • Ejendommen er lejet ud til Fakta A/S og beliggende i Skødstrup - ca. 18 km fra Aarhus C.
 • Aarhus Kommune har 139 parcelhusgrunde under udbud med under 200 meters afstand fra butikken.
 • Ibrugtagningen af Aarhus Letbanes 1. etape om 4 år vil forventeligt medføre en yderligere befolkningstilvækst for området.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 19,87%

Aktuelle forrentning

+ 19,76%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 23.633.333,00
Opsparing efter topskat 2033 v/10% ejerskab: DKK 1.447.230,00
Skattefradrag 2013 v/10% ejerskab: DKK 145.455,00
Hæftelse v/10% ejerskab: DKK 1.812.500,00
Intet krav om kontantindskud: DKK 0,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Resumé af prospekt på K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup

Præsentation og investeringsresumé

Kontaktpersoner, ansvarsforsikring og udbydererklæring

Beskrivelse af lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring fra Gangsted-Rasmussen

Revisorerklæring fra BDO

Juridisk Due Diligence Rapport

Energimærkningsrapport

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op