Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Fredericia

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom er indregnet til dagsværdi, hvorimod den i sidste års regnskab - som var selskabets første regnskabsår - blev indregnet til kostpris med tillæg af omkostninger til anskaffelsen. Dette har medført en positiv værdiregulering på t.kr. 72 (inkl. afskrivning på solcelleanlæg). Låneomkostninger – som blev betalt i forbindelse med låneudbetalingen – afskrives regnskabsmæssigt i takt med, at lånene afdrages. Årets afskrivning på låneomkostninger er på t.kr. 22 og er i årsrapporten en del af selskabets finansielle omkostninger. Renses resultatopgørelsen for værdiregulering på anlægsaktiver og afskrivning på låneomkostninger, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 938. Det er t.kr. 204 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet - primært grundet lavere renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultatet til nedbringelse af selskabets bankgæld. Efter seneste aflagte årsregnskab, kan det konstateres, at selskabets Lejer, Harald Nyborg A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk.
FULDTEGNET.

 Særlige kendetegn ved projektet:

 • DKK 680.000,- i kontantindskud v/10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor
 • Lejekontrakt med 10½ års uopsigelighed for Harald Nyborg A/S
 • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden på 19,66%
 • Skattefradrag i 2016 ved 10% ejerskab = DKK 125.074,-
 • Formueforøgelse efter topskat i 2036 ved 10% ejerskab = DKK 1.304.505,-
 • Starthæftelse over for K/S'et finansieringsgivere v/10% ejerskab = DKK 634.000,-
 • Hæftelsen er, jf. budget, reduceret til DKK 150.000,- v/10% ejerskab efter ca. 5 år.
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 9.624.749,- ultimo 2026, hvilket ca. svarer til udløb af Lejers uopsigelighedsperiode. Dette udgør 39,77% af købesummen
 • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og Deloitte

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er lejet ud til Harald Nyborg A/S og udgør anden etape af Fredericias nye Vestcenter, hvor der er planlagt opførelse af i alt fem butikker. Første etape med Rema 1000 blev erhvervet d. 31.12.2015 af K/S Jysk Detail, Rema1000 Fredericia, der var udbudt af Blue Capital A/S. Der arbejdes med konkrete projekter for tredje og fjerde etape, men disse er endnu ikke endeligt på plads. Det forventes dog, at opstart finder sted i løbet af 2016.
 • Ejendommen har facade ud mod Føtex og et mindre butikscenter, og parkeringsarealerne er udlagt til fællesparkering for alle områdets butikker.
 • Det nye Vestcenter er beliggende mellem Vejlevej og Venusvej. Vejlevej er hovedindfaldsvejen til den centrale del af Fredericia, og Fredericia Kommune har i 2014 opgjort årsdøgntrafikken til 11.141 køretøjer.
 • Ejendommen er endvidere centralt placeret i Fredericias største handelsområde. Der tiltrækkes dermed kunder fra et meget stort opland, og handelsområdet stod i 2013 for ca. 31% af den samlede omsætning i Fredericia Kommune.
 • Beliggenheden i handelsområdet gør, at ejendommen kan anvendes til centerformål i form af både dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, fitnesscenter, bank, kontorerhverv og restauranter m.m. Anvendelsesmulighederne og den gode beliggenhed giver med andre ord gode genudlejningsmuligheder, såfremt Harald Nyborg - mod forventning - fraflytter efter udløb af deres uopsigelighedsperiode.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 20,76%

Aktuelle forrentning

+ 19,66%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 24.200.000,-
Opsparing efter topskat 2036 v/10% ejerskab: DKK 1.304.505,-
Skattefradrag 2016 v/10% ejerskab: DKK 125.074,-
Kaution efter ca. 5 år: DKK 150.000,-
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 680.000,-
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk d.d.

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op