Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Galten

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 166. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 429. Det er t.kr. 35 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Dette skyldes en besparelse på både driftsomkostninger og renteudgifter. Efter seneste aflagte årsregnskab, kan det konstateres, at selskabets Lejer, Jem & Fix A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk. Det er hertil opfattelsen, at Lejer af butikken i Galten har en god drift.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • DKK 0,- i kontantindskud, da Blue Capital sikrer finansiering af investorindskuddet på DKK 320.000.- ved 10% ejerskab.
  • Startafkast på 8,02%.
  • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og BDO.
  • 80% af lånene optages med en fast rente i 5 år.
  • Skattefradrag i 2015 ved 10% ejerskab = DKK 51.664,-
  • Formueforøgelse efter SKAT i 2035 ved 10% ejerskab = DKK 624.173,-
  • Starthæftelse v/10% ejerskab = DKK 247.700,-
  • Hæftelsen v/10% ejerskab er, jf. budgetterne, reduceret til DKK 100.000,- i det 4. driftsår.


Beliggenhed og fremtidig udvikling:

  • Ejendommen er lejet ud til Jem & Fix A/S og er placeret med en særdeles god beliggenhed i Galten. Ejendommen er placeret med stor synlighed på hjørnet af Århusvej / Klankvej ved tilkørslen til Århus-Silkeborg Motorvejen og har dermed en ideel beliggenhed i forhold til at servicere Galten-Skovby områdets indbyggere og trafikanterne på motorvejen.
  • Galten er med sin placering i Skanderborg Kommune centralt placeret i hjertet af den østjyske vækstkorridor med en afstand på ca. 20 km til Aarhus C, ca. 17 km til Skanderborg og ca. 26 km til Silkeborg. Fremtidsprognosen for området er således særdeles positiv.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 20,46%

Aktuelle forrentning

+ 19,79%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 9.100.000,00
Restgæld ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode: DKK 3.787.746,00
Opsparing efter topskat 2035 v/10% ejerskab: DKK 624.173,00
Skattefradrag 2015 v/10% ejerskab: DKK 51.664,00
Hæftelse efter ca. 4 år v/10% ejerskab: DKK 100.000,00
Intet krav om kontantindskud: DKK 0,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og investeringsresumé

Beskrivelse af lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk D.D.

Vurderingsrapport

Miljø attest

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op