Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Hadsten

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 275. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 633. Det er t.kr. 96 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Dette skyldes en besparelse på både driftsomkostninger og renteudgifter. Efter seneste aflagte årsregnskab, kan det konstateres, at selskabets Lejer, Jem & Fix A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk. Det er hertil opfattelsen, at Lejer af butikken i Hadsten har en god drift.
FULDTEGNET.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • DKK 0,- i kontantindskud, da Blue Capital sikrer finansiering af investorindskuddet på DKK 410.000.- ved 10% ejerskab.
  • Startafkast på 7,18%.
  • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og BDO.
  • 73% af lånene optages med en fast rente.
  • Skattefradrag i 2014 ved 10% ejerskab = DKK 83.529,-
  • Formueforøgelse efter SKAT i 2034 ved 10% ejerskab = DKK 721.034,-
  • Maksimal hæftelse over for K/S'ets finansieringsgiver v/10% ejerskab på DKK 430.000,-


Beliggenhed og fremtidig udvikling:

  • Ejendommen er lejet ud til Jem & Fix A/S og placeret i Hadsten, og dermed den Østjyske Vækstkorridor, tæt ved E45 motorvejen imellem Randers og Aarhus. Afstanden til Randers er ca. 15 km, og afstanden til Aarhus C er ca. 25 km.
  • Jem & Fix butikken er placeret med stor synlighed ud mod Skanderborgvej, hvor der i 2011 var en årsdøgntrafik på ca. 6.700 køretøjer.
  • Jem & Fix butikken er med sin placering en del af et område, hvor der er planlagt markant udvikling. Nord for Gammel Sellingvej er der udarbejdet et lokalplanforslag for bl.a. etablering af en dagligvarebutik, samt tre udvalgsvarebutikker ud til Skanderborgvej. Syd for Gammel Sellingvej er Jem & Fix butikken en del af et nyt lokalplanlagt byområde med bl.a. erhverv og +500 boliger. Området udgør kun første etape af et planlagt nyt byområde fra Hadsten mod Hinnerup. Favrskov Kommune har i den forbindelse allerede opkøbt grundstykker syd for Gammel Sellingvej - omkring Jem & Fix butikken - for over DKK 40 mio. i perioden 2008-2013 til brug for byområdet.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 19,28%

Aktuelle forrentning

+ 17,87%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 12.455.720,00
Restgæld ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode: DKK 3.997.884,00
Opsparing efter topskat 2034 v/10% ejerskab: DKK 721.034,00
Skattefradrag 2014 v/10% ejerskab: DKK 83.529,00
Maksimal hæftelse v/10% ejerskab: DKK 430.000,00
Intet krav om kontantindskud: DKK 0,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og investeringsresumé

Beskrivelse af lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk D.D.

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op