Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Kolding

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 259. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 599. Det er t.kr. 63 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Dette skyldes en besparelse på både driftsomkostninger og renteudgifter. Selskabet har anvendt resultatet til nedbringelse af selskabets gæld samt en likviditetsopsparing på selskabets driftskonto. Efter seneste aflagte årsregnskab, kan det konstateres, at selskabets Lejer, Jem & Fix A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk. Det er hertil opfattelsen, at Lejer af butikken i Kolding har en god drift.

Særlige kendetegn ved projektet:

 • DKK 0,- i kontantindskud, da Blue Capital sikrer finansiering af investorindskuddet på DKK 390.000.- ved 10% ejerskab.
 • Startafkast på 7,31%.
 • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og BDO.
 • Vurderingsrapport udarbejdet af uafhængig mægler vurderer købesummen DKK 150.000,- lavere end faktisk værdi. Herudover er vurderingen, at den aktuelle leje pr. m2 er mere end 20% under markedslejen.
 • 80% af lånene optages med en 5-årig fast rente.
 • Skattefradrag i 2013 ved 10% ejerskab = DKK 73.156,-.
 • Formueforøgelse efter SKAT i 2033 ved 10% ejerskab = DKK 737.435,-
 • Starthæftelse v/10% ejerskab på DKK 260.400,-.
 • Hæftelsen v/10% ejerskab er reduceret til DKK 75.000,- efter blot 4 hele driftsår.

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling for området:

 • Ejendommen er lejet ud til Jem & Fix A/S og er en del af Kolding Retailpark beliggende over for Kolding Storcenter. Kolding Storcenter havde mere end 5,5 mio. besøgende i 2012 og en omsætning på DKK 1,9 mia.
 • Jem & Fix butikken har med sin placering i Kolding Retailpark en markant synlighed ud mod Skovvangen og Vejlevej. Vejlevej havde i 2012 en årsdøgntrafik på mere end 18.000 køretøjer omkring krydset ved Skovvangen (og dermed Jem & Fix butikken). På selve Skovvangen lød årsdøgntrafikken på 15.103 køretøjer.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 17,87%

Aktuelle forrentning

+ 17,48%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 11.450.000,00
Opsparing efter topskat 2033 v/10% ejerskab: DKK 737.435,00
Skattefradrag 2013 v/10% ejerskab: DKK 73.156,00
Hæftelse v/10% ejerskab: DKK 260.400,00
Intet krav om kontantindskud: DKK 0,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret

Præsentation og investeringsresumé

Beskrivelse af lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk d.d.

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op