Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Kometvej

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom er indregnet til dagsværdi, hvorimod den i sidste års regnskab - som var første regnskabsår for selskabets ejere - blev indregnet til kostpris med tillæg af omkostninger til anskaffelsen. Dette har medført en positiv værdiregulering på t.kr. 1.124. Låneomkostninger – som blev betalt i forbindelse med låneudbetalingen – afskrives regnskabsmæssigt i takt med, at lånene afdrages. Årets afskrivning på låneomkostninger er på t.kr. 28 og er i årsrapporten en del af selskabets finansielle omkostninger. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme og afskrivning på låneomkostninger, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 914. Det er t.kr. 179 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Dette skyldes en besparelse på både driftsomkostninger og renteudgifter. Efter seneste aflagte årsregnskab, kan det konstateres, at selskabets Lejer, Harald Nyborg A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk.
FULDTEGNET.

 Særlige kendetegn ved projektet:

 • 82% af finansieringspakken er optaget med fast rente i 20 år.
 • DKK 590.000,- i kontantindskud v/10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor.
 • Lejekontrakt med 10½ års uopsigelighed for Harald Nyborg A/S og en fast årlig minimumsregulering af lejen.
 • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden på 25,91%.
 • Skattefradrag i 2016 ved 10% ejerskab = DKK 107.828,-
 • Formueforøgelse efter topskat i 2036 ved 10% ejerskab = DKK 1.638.416,-
 • Starthæftelse over for K/S'et finansieringsgivere v/10% ejerskab = DKK 365.000,-
 • Hæftelsen er, jf. budget, bortfaldet i år 2025, hvilket er inden udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 9.035.767,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode. Dette udgør 37,42% af købesummen.
 • Advokat- og revisorerklæring fra Kromann Reumert og Deloitte.

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Harald Nyborg ejendommen er nyopført og beliggende ved motorvejsafkørsel 70 Aabenraa N (Motorvej E45). Ejendommen er placeret med optimal synlighed ud mod motorvejsrampen og den 5-benede rundkørsel, der forbinder de to store indfaldsveje - Ribevej og Løgumklostervej - med E45. Aabenraa Kommune har i 2013 målt trafikken i den 5-benede rundkørsel til 16.000 køretøjer som et dagligt gennemsnit.
 • Ejendommen er centralt placeret i erhvervs- og handelsområdet "Brunde" i forhold til de øvrige erhvervsaktører - herunder Biltema, Thansen, Shell, 7-Eleven, McDonald's og Burger King. Harald Nyborg får dermed del i et stort kundegrundlag.
 • Kundegrundlaget skal endvidere ses i sammenhæng med den meget centrale placering i Sønderjylland, hvor den nyopførte Harald Nyborg butik sammen med butikken i Sønderborg skal forsyne Sønderjyllands ca. 228.000 indbyggere.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 27,48%

Aktuelle forrentning

+ 25,91%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 24.147.486,-
Rentebinding på realkreditlån: 20 år
Opsparing efter topskat 2036 v/10% ejerskab: DKK 1.638.416,-
Skattefradrag 2016 v/10% ejerskab: DKK 107.828,-
Kaution efter 9 år (2025): DKK 0,-
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 590.000,-
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk d.d.

Byggeteknisk rapport

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op