Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Parallelvej

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 182. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 501. Det er t.kr. 75 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – primært grundet lavere renteudgifter. Efter seneste aflagte årsregnskab, kan det konstateres, at selskabets Lejer, Jem & Fix A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk. Det er hertil opfattelsen, at Lejer af butikken på Parallelvej i Kjellerup har en god drift.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • DKK 0,- i kontantindskud, da Blue Capital sikrer finansiering af investorindskuddet på DKK 330.000.- ved 10% ejerskab.
  • Startafkast på 7,36%.
  • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og BDO.
  • 74% af lånene optages med en fast rente på hhv. 5 og 10 år.
  • Skattefradrag i 2014 ved 10% ejerskab = DKK 68.338,-
  • Formueforøgelse efter SKAT i 2034 ved 10% ejerskab = DKK 601.458,-
  • Maksimal hæftelse v/10% ejerskab på DKK 330.000,-.


Beliggenhed og fremtidig udvikling for området:

  • Ejendommen er lejet ud til Jem & Fix A/S, og beliggenheden er til formålet unik i et butikscenter i Kjellerup med stor synlighed ud til Kjellerupvej, der forbinder byen med hhv. Silkeborg og Viborg.
  • Foruden den nyopførte Jem & Fix butik består butikscentret af en Netto dagligvarebutik, OK vaskehal og tankanlæg, Restaurant Spisehuset, samt Farve & Lak. Hertil forventes endnu et lejemål at blive opført.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 19,00%

Aktuelle forrentning

+ 17,80%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 9.900.000,00
Uopsigelighedsperiode for lejer: 10 år
Opsparing efter topskat 2034 v/10% ejerskab: DKK 601.458,00
Skattefradrag 2014 v/10% ejerskab: DKK 68.338,00
Maksimal hæftelse v/10% ejerskab: DKK 330.000,00
Intet krav om kontantindskud: DKK 0,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og investeringsresumé

Beskrivelse af lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk D.D.

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op