Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Rema1000 Fredericia

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 255 (inkl. afskrivning på solcelleanlæg). Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet for de samlede anlægsaktiver er uændret i forhold til sidste års regnskab. Låneomkostninger – som blev betalt i forbindelse med låneudbetalingen – afskrives regnskabsmæssigt i takt med, at lånene afdrages. Årets afskrivning på låneomkostninger er på t.kr. 7 og er i årsrapporten en del af selskabets finansielle omkostninger. Renses resultatopgørelsen for værdiregulering på anlægsaktiver og afskrivning på låneomkostninger, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 420. Det er t.kr. 84 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – primært grundet lavere renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultatet til nedbringelse af selskabets bankgæld. Det kan konstateres, at selskabets Lejer, Rema 1000 Danmark A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk.
FULDTEGNET.

Særlige kendetegn ved projektet:

 • DKK 490.000,- i kontantindskud v/10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor.
 • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og Deloitte.
 • Lejekontrakt med 15½ års uopsigelighed for Rema 1000 Danmark A/S.
 • Skattefradrag i 2015 ved 10% ejerskab = DKK 105.944,-
 • Formueforøgelse efter SKAT i 2035 ved 10% ejerskab = DKK 631.716,-
 • Starthæftelse v/10% ejerskab = DKK 431.000,-
 • Hæftelsen v/10% ejerskab er, jf. budgetterne, reduceret til DKK 100.000,- ca. 9 år før Lejers uopsigelighed udløber.
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 4.483.091,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er lejet ud til Rema 1000 Danmark A/S og udgør første etape af Fredericias nye Vestcenter, hvor der er planlagt opførelse af i alt fem butikker. Anden etape består af en Harald Nyborg, der forventes at stå færdig i maj 2016. Ejendommen har facade ud mod Føtex og et mindre butikscenter, og parkeringsarealerne er udlagt til fællesparkering for alle områdets butikker.
 • Det nye Vestcenter er beliggende mellem Vejlevej og Venusvej. Vejlevej er hovedindfaldsvejen til den centrale del af Fredericia, og Fredericia Kommune har i 2014 opgjort årsdøgntrafikken til 11.141 køretøjer.
 • Ejendommen er endvidere centralt placeret i Fredericias største handelsområde. Der tiltrækkes dermed kunder fra et meget stort opland, og handelsområdet stod i 2013 for ca. 31% af den samlede omsætning i Fredericia Kommune.
 • Beliggenheden i handelsområdet gør, at ejendommen kan anvendes til centerformål i form af både dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, fitnesscenter, bank, kontorerhverv og restauranter m.m. Anvendelsesmulighederne og den gode beliggenhed giver med andre ord gode genudlejningsmuligheder, såfremt Rema 1000 - mod forventning - fraflytter efter udløb af deres uopsigelighedsperiode.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 15,22%

Aktuelle forrentning

+ 14,75%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 16.550.000,00
Restgæld ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode: DKK 4.483.091,00
Opsparing efter topskat 2035 v/10% ejerskab: DKK 631.716,00
Skattefradrag 2015 v/10% ejerskab: DKK 105.944,00
Hæftelse efter 7 år v/10% ejerskab: DKK 100.000,00
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 490.000,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk d.d.

Byggeteknisk rapport

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op