Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Rema1000 Ikast

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet væsentligt bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 455. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Der blev i 2012 vedtaget blandt kommanditisterne at sikre 1. prioriteten i 10 år ved optagelse af en renteswap. Der har i løbet af regnskabsåret været en positiv værdiregulering af renteswappen på t.kr. 220. Renses resultatopgørelsen for værdireguleringerne på investeringsejendomme og renteswappen, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 814. Det er t.kr. 319 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabet har anvendt det forbedrede resultat til ekstraordinær afvikling af selskabets bankgæld samt udlodning. Det kan konstateres, at selskabets Lejer, Rema 1000 Danmark A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk.

Særlige kendetegn ved projektet:

- Fuld finansieringspakke til investor
- Revisorerklæring fra revisionsfirmaet PwC
- Advokaterklæring fra advokatselskabet Gangsted-Rasmussen

 

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 27,16%

Aktuelle forrentning

+ 19,91%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 18.962.962,00
Uopsigelighedsperiode for lejer: 15 år
Kontantindskud v/10% ejerskab: DKK 0,00
Hæftelse ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode: DKK 0,00
Opsaring efter topskat 2031: DKK 1.069.054,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Investeringsresumé

Noget jeg kan hjælpe med?

Jonas Frøslev

Investeringsanalytiker
E-mail: jf@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2183 8958
Skype: Jf_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op