Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Skjern-Tarm

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet væsentligt bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 273. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 1.391. Det er t.kr. 656 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – grundet lavere renteudgifter. Resultatet anses som tilfredsstillende for selskabets ledelse, og der forventes fortsat en forbedret drift i forhold til det budgetterede i det kommende regnskabsår på baggrund af en lavere rente end budgetteret.

Særlige kendetegn ved projektet:

- Fuld finansieringspakke til investor
- Revisorerklæring fra revisionsfirmaet PwC
- Advokaterklæring fra advokatselskabet Gangsted-Rasmussen

 

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 31,47%

Aktuelle forrentning

+ 20,78%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 23.500.000,00
Opsparing efter topskat 2030: DKK 917.587,00
Skattefradrag 2010 v/10% ejerskab: DKK 105.478,00
Hæftelse ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode: DKK 0,00
Krav om kontantindskud: DKK 0,00
Startafkast: 7,4%
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Investeringsresumé

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op